About Tokrepia

Gift og bor i Trondheim. Jobber som freelancemusiker på tverrfløyte, og har spillejobber i bryllup, begravelser, hyggetreff og gudstjenester. Har kordirigering som fag fra da jeg studerte musikk. I tillegg til musikken så er jeg katteinteressert. Driver et lite rasekattoppdrett bestående av 4 abyssinere <3 :) Reiser på noen utstillinger og har noen kattungekull i ny og ne. Mine interesser er: Musikk (synger i kor, spiller tverrfløyte og piano), katter, familie, venner, reise, lære nye kulturer å kjenne, spansk, trening, gå turer, fotografere, håndarbeid (hekling og strikking), og lese.

JEG STÅR FOR EGNE MENINGER, OG ER STOLT FOR AT JEG STÅR OPP FOR NOEN SOM BLIR STYGT MOBBET!

De siste dagene har det stormet og haglet inn med kommentarer i kommentarfeltet mitt etter jeg har vært åpen og ærlig om at jeg gir min fulle støtte til min tidligere gode bloggvenn Mette som har opplevd grov mobbing, hets, personangrep, latterliggjøring og stygg ryktespredning.
 
 
Dessverre slettet Mette bloggen sin, fordi det ble for mye for henne, men Mette sine følgere og oss bloggvenner håper av hele vårt hjerte at hun kommer tilbake på blogg igjen ❤😊
 
 
Mette var til kjempestor inspirasjon for mange av oss voksne bloggere, og det er fordi mange kan sammenlikne seg med henne med jobb, familie, unger, hjem og hage.
 
 
Jeg har mottatt mange kommentarer i kommentarfeltet mitt på bloggen. Det er tydelig at blogginnlegget mitt ikke ble godt mottatt av “Mettemobberne”, men det er jo slik at mobberne aldri kommer til å innrømme at de mobber! Igjen viser de sitt sanne jeg at de legger skylden på mobbeofferet som er Mette!
 
 
Det har kommet inn regelrett stygge kommentarer med personangrep rettet mot meg som person som ikke har noe med saken å gjøre. Hvis den anonyme har det bedre med seg selv av å skrive stygge kommentarer med personangrep så vær så god. Bare vit at slike kommentarer blir slettet med en gang.
 
 
Så har du de kommentarene fra noen som prøver være belærende når de beskylder meg for ikke å ha lest hele tråden. Er de virkelig så dumme at jeg skriver et blogginnlegg uten å sette meg inn i saken først? Jeg har brukt flere dager til sammen å komme meg gjennom hele tråden på rampelyset som handler om Mette.
 
 
På noen av kommentarene ser jeg tydelig at påhengsmotoren er påskrudd, fordi de prøver hardt å legge all skyld på Mette. Typisk mobbere, og når de blir tatt med buksene nede så blir de avslørt 😊
 
 
Jeg har også fått høre i kommentarer jeg har fått inn på bloggen min at jeg virker sint når jeg har svart noen av de som har kommentert og mine blogginnlegg.
 
 
Er det rart at jeg blir rasende sint? Jeg blir rasende sint når jeg ser med egne øyne at en fast gjeng med gjengangere 24/7 daglig flere timer om dagen sitter og mobber og hetser Mette på tråden! Denne mobbingen har foregått over lengre tid!
 
 
Ha det klart for dere at gjennom mitt yrke som lærer og spes.ped har jeg lært hva mobbing er. Det er og blir klare definisjoner på hva mobbing er! Jeg hadde blitt like rasende sint hvis jeg hadde sett mobbing i det virkelige liv.
 
 
Fikk høre av en god bloggvenninne som blogger på blogg.no at noen Mettes motstandere hadde prøvd dere på å belære henne også etter at hun skrev et innlegg om mobbingen av Mette på rampelyset.
 
 
Når man får en slik reaksjon og motstand vet man at mobberne prøver å vri seg unna ubehagelige sannheter at de faktisk har vært med å mobbe 😊
 
 
Jeg lar meg ikke styre av andres meninger om Mette, for meg er og har Mette alltid vært en kjempegod bloggvenn som er ærlig, omtenksom, har god humor, er kreativ og inspirerende ❤😊
 
 
Hvis det er en god verdi i livet som mine foreldre har lært meg er det å stå opp for de som blir sparket og ligger nede. Mette har blitt mobbet over lang tid, og hadde dette foregått i det virkelige liv ville jeg gjort nøyaktig det samme å støtte den som blir mobbet!
 
 
Det er aldri den som blir mobbet sin feil! Mobbing er mobbing, og det kan aldri bortforklares! Den som prøver å bortforklare mobbing at det foregår mobbing er selv indirekte med og mobber! Mobbing er en ondskapsfull handling. Det å legge skylden over på et mobbeoffer er det verste jeg hører, og da reagerer jeg med å bli sint.
 
 
At noen som har tatt seg tid til å kommentere i kommentarfeltet mitt med å belære meg om mobbing synes jeg er komisk 😂🤣 Gjennom min utdanning som førskolelærer og lærer har jeg hatt temaet “mobbing” i ulike fag. Jeg vet hva jeg snakker om!
 
 
I jobbene mine har vi hatt klare instrukser for hvordan vi skulle reagere når vi så at det det foregikk fysisk og psykisk mobbing i det daglige liv og hvis vi oppdaget nettmobbing!
 
 
Selv om jeg har mottatt noen anonyme kommentarer med personhets rettet mot meg som person (har ikke godkjent disse kommentarene) ser jeg det komiske i det 😂🤣 At noen kan synke ned på et bunnivå å gå til personangrep fordi de føler seg truffet av et blogginnlegg hvor jeg skriver klartekst at jeg reagerer med avsky om mobbingen av Mette sier så mye om dem. Da blir jeg sittende å gapskratte, for det blir for komisk 😂🤣
 
 
Jeg synes synd på deres mødre som fødte dem 😂🤣 Jeg blir flau på deres foreldres vegne at de har en sønn/datter som slenger rundt seg med stygge anonyme kommentarer i kommentarfelt på blogg.
 
 
Jeg kommer til å stå opp for den/de som opplever å bli stygt og grovt mobbet enten i det virkelige liv eller på nettet, og er fullstendig klar over at det ikke er særlig populært blant de som er mobbere. Heller støtte en som opplever mobbing fremfor å la være er mitt motto ❤❤❤
 
 

NOE Å TENKE OVER FOR FLERE… KLAR DEFINISJON PÅ HVA SOM ER OG BLIR MOBBING!

Som mine bloggvenner og bloggfølgere har fått med seg avskyr jeg mobbing. Når jeg ser at det foregår mobbing sier jeg fra, og jeg sår for det jeg mener.
 
 
På barneskolen var jeg alltid den som som tok parti for de som ble mobbet, og jeg sa i fra om hva jeg syntes om den stygge oppførselen til mobberne. Jeg har blitt lært opp til å si fra når jeg ser urettferdighet, og det gjør jeg også på nettet gjennom bloggen min og snapchaten min.
 
 
Tusen takk kjære snapchatfølgere for alle de positive tilbakemeldingene jeg mottok på min snap chat etter min utblåsning jeg hadde om rampelyset og kvinneguiden, og særlig den stygge og hatske mobbingen av min gode bloggvenninne Mette ❤❤❤ Setter stor pris på kommentarene og engasjementet deres. Deres engasjement viser det faktum at vi er flere som tolket at tråden på kvinneguiden om Mette var og er en ren mobbetråd!
 
 
Mobbing er mobbing uansett hvordan vi snur og vender på det, og mobbing foregår i det virkelige liv og på nettet. Definisjonene for hva som er mobbing er klare! Det finnes ingen unnskyldning. Mobberne på rampelyset kommer aldri noen sinne til å innrømme eller innse deres negative atferd!
 
 
Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Selv om Mette innrømmet at hun hadde to brukere som hun prøvde å forsvare seg selv med var hun i mindretall mot de glupske ulvene. Ergo var det preget av ubalanse i styrke forholdet! Mobbingen av Mette har foregått over tid!
 
 
Den svenske psykologen Dan Olweus, som er en sentral forsker på fenomenet mobbing, utdyper begrepet på følgende vis:
 
 
– Ordet kommer fra den engelske ordstammen mob – hvilket antyder at det vanligvis er en stor (og anonym) gruppe som er den aktive parten. Men begrepet rommer også situasjoner der én enkelt person trakasserer og plager en annen (mobbeofferet).
 
– En person blir derfor mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra én eller flere personer.
 
– Det å påføre, eller ha med hensikt å påføre, en annen person skade eller ubehag, regnes som en negativ eller aggressiv handling. Olweus definerer at slike negative handlinger kan forekomme i tre uttrykksformer:
 
1) Verbale negative handlinger: det å fremsette trusler eller hånlige, stygge og ubehagelige uttalelser – med hensikt om å ramme en annen.
 
2) Fysiske negative handlinger: det å slå, skubbe, sparke, knipe eller holde noen fast mot deres vilje.
 
3) Negative handlinger uten bruk av ord og fysisk kontakt: det å vende ryggen til, eller vegre seg mot å etterkomme en annen person ønsker, når dette gjøres for å irritere eller såre den andre parten.
 
– For å defineres som mobbing, må det foreligge en ubalanse i maktforholdet mellom partene. Den som utsettes for de negative handlingene har vanligvis ikke så lett for å forsvare seg, og blir hjelpeløs i møte med disse. Situasjoner der to personer som er tilnærmet likeverdige psykisk og fysisk er i konflikt, krangler eller slåss, går ikke under definisjonen mobbing.
 
Det er vanlig å skille mellom direkte og indirekte mobbing:
 
– Direkte mobbing foregår åpenlyst og skjer under direkte mellom-menneskelig kontakt – med åpne og synlige overgrep mot offeret.
 
– Indirekte mobbing omfatter atferd som ikke behøver å skje direkte mellom mobberen(e) og den som mobbes. Kan ta form av baksnakking og ryktespredning, sosial isolering og sosial manipulasjon med mål om å få andre marginalisert og/eller ekskludert fra enkelte grupper.
 
Digital mobbing, det vil si mobbing via elektroniske medier, regnes nå som en tredje kategori.
 
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Det kan ikke stikkes under en stol at flere av disse punktene har foregått og foregår på tråden om Mette på kvinneguiden, bortsett fra fysisk mobbing siden mobbingen foregår og har foregått digitalt.
 
 
Her er også noen definisjoner om hva som er mobbin:
 
 
Digital mobbing er definert som ei aggressiv handling eller åtferd utøvd ved bruk av elektroniske hjelpemiddel av ei gruppe eller ein person – gjentatt over tid – mot eit offer som ikkje kan forsvare seg.
 
Slik er digital mobbing ei form for systematisk misbruk av makt utøvd gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
 
Dette er ei utviding av definisjonen av tradisjonell mobbing som vert sett som handling gjort med hensikt for å skade ein annan person som har vanskeleg for å forsvare seg. Mobbing vert gjentatt over tid og er karakterisert av ulikt styrkeforhold mellom mobbaren eller mobbarane og offeret.
 
Digital mobbing er eit relativt nytt fenomen som særleg dei siste 15 åra har fått auka fokus ettersom ulike tekniske hjelpemiddel har gitt nye former av mobbing. Særleg har smarttelefonane gitt heilt nye muligheiter for å utøve mobbing. Sjølv om forskinga på feltet er aukande, må ein sjå digital mobbing som eit fagområde som framleis er i utvikling.
 
 
Digital mobbing skil seg frå tradisjonell mobbing på ulike måtar:
 
– Til ei viss grad avheng høve til å utøve digital mobbing av teknisk ekspertise.
 
– Digital mobbing er primært indirekte og føregår ikkje ansikt til ansikt og mobbaren kan såleis ofte vere anonym.
 
– Utøvaren(ane) ser vanlegvis ikkje reaksjonen til offeret, i alle fall ikkje på kort sikt.
 
– Ulike tilskodarroller ved digital mobbing er meir komplekse enn ved tradisjonell mobbing. Til dømes kan tilskodarar vere saman med utøvaren når handling vert utøvt eller posta, men saman med offeret når meldinga vert mottatt.
 
– Eit motiv for tradisjonell mobbing er statusen ein oppnår ved å utøve makt over andre framfor vinter eller tilskodarar, men dette manglar ofte for utøvaren av digital mobbing.
 
– Bredda eller mengda av potensielle tilskodarar eller vitne er større ettersom digital mobbing kan nå eit stort publikum i og utanfor jamaldringsgruppa samanlikna med dei relativt små gruppene ein normalt når gjennom tradisjonell mobbing.
 
– Det er vanskeleg å røme frå eller sleppe unna digital mobbing. Det er ingen trygg stad, ingen stad ein slepp unna. Det kan i prinsippet skje 24 timar i døgnet ettersom offeret kan få sendt meldingar til mobiltelefonen eller pc-en, eller vert negativt omtalt på nettsider, uansett kvar dei er.
 
Kilde:
https://snl.no/digital_mobbing
 
 
Det som står skrevet på denne nettsiden viser klart og tydelig hva nettmobbing er, og det er dèt Mette har blitt utsatt for av mange brukere på rampelyset! Mette har regelrett blitt mobbet og hetset over lengre tid av anonyme nettroll som er og blir mobbere!
 
 
Det har vært ren personhets av Mette som privatperson, ondsinnet ryktespredning av Mette som privatperson, spekulasjoner om Mette som privatperson og hennes familie, og ondsinnet sverting. Alt dette med mål for å såre Mette.
 
 
Mobberne unnskylder seg med at så lenge noen har en offentlig blogg må de tåle å få kritikk! Mobbing er ikke kritikk, og det har aldri vært kritikk! Alle sammen tåler saklig kritikk, men når saklig kritikk går over til å bli reinhekla mobbing er det ikke kritikk lengre!
 
 
Ingen skal behøve å stå alene i en slik kamp, og Mette var ikke sterk nok. Det er forståelig. Hun brukte to brukere for å forsvare seg selv mot ulvene. Jeg skjønner Mette kjempegodt. Mette innrømmet dette, og hun la seg flat. Dette ble ikke godt mottatt!
 
 
Nå har ulvene på nytt angrepet og angriper Mette mer enn noen sinne 😢 De får det til og høres ut som hun har gjort noe straffbart! Mette gjorde det eneste rette, og det var å forsvare seg selv fra mobberne.
 
 
Det er flere av mine bloggvenner og snapchatfølgere som har sett det samme som meg på sidelinjen om hva som foregikk og foregår. Vi føler oss maktesløse, men velger å støtte Mette på hver vår måte. En ting er sikkert, og det er at mobberne på rampelyset en dag vil tape! De har allerede tapt ansikt!
 
 
Til dere som ser at det foregår klar mobbing! Gjør noe! Ikke sitt på sidelinjen å se på, og ikke si til en som blir mobbet: “Det er ikke noe å bry seg om”. Jeg bryr meg ikke om jeg blir upopulær p.g.a mine meninger når det gjelder nettmobbing og netthets.
 
 
Om man ikke har en bruker på kvinneguiden kan man støtte en som blir mobbet på andre måter enten via blogg, facebook, instagram eller snapchat. Jeg kommer aldri til å åpne meg en bruker på kvinneguiden! Slike anonyme diskusjonsforum hvor det foregår så mye mobbing og hets av personer byr meg i mot!
 
 

SKAM DERE ONDSINNEDE MOBBERE PÅ KVINNEGUIDEN SOM I LENGRE TID HAR MOBBET OG HETSET METTE ASK 😢

Jeg har fulgt med på sidelinjen på det som skjedde på kvinneguiden på rampelyset på tråden som handlet om min gode bloggvenninne Mette Ask.
 
 
Her kan dere lese tråden om om Mette Ask: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1258483-metteaskbloggno/page/708/#comments
 
 
Jeg får vondt langt inni sjelen, for denne tråden er beviset for hva ondsinnet hets og mobbing er! Snakk om å sparke en som ligger nede! Skam dere mobbegjengen eller kanskje man kan si “Mettehaterne”! Dere burde skjemmes!
 
 
Hvis jeg hadde opplevd å bli omdiskutert dag ut og dag inn for den minste lille ting jeg gjorde på min blogg, snapchat, instagram og youtube ville jeg gjort akkurat det samme! Jeg forstår Mette kjempegodt!
 
 
Det som skjedde på kvinneguiden på tråden som handlet om Mette Ask var renheklet ondsinnet mobbing, hets, latterliggjøring, usaklig kritikk av alt det Mette skrev og gjorde, sette ut sårende rykter og løgner og hets av brukere som valgte å støtte Mette!
 
 
Tråden om Mette har vært motbydelig, kvalm og ekkel, og jeg har faktisk felt noen tårer i sympati med Mette som jeg har valgt å støtte! Jeg kan bare ikke sitte å se på at det foregår ondsinnet og stygg mobbing på nett som det har vært på tråden om Mette Ask.
 
 
Nei! Dette handler ikke om Mettes standpunkt til vaksinen! Det handler generelt om at Mette Ask har blitt stygt hetset og mobbet.
 
 
Mobbing og hets er og blir mobbing, og det er klare definisjoner om hva som er mobbing: Med nettmobbing menes: Gjentakende negative kommentarer om bl.a. kropp og utseende, spekulasjoner, ryktespredning, sverting som skader ens rykte og renomè, løgner og konspirasjonsteorier omkring bloggeren/influencerens privatliv skrevet av de som over hodet ikke kjenner bloggeren/influenceren privat eller personlig!
 
 
Her er en definisjon på netthets: https://no.wikipedia.org/wiki/Netthat
 
 
Dere finner også en link til FHI sin nettside om hva som definerer mobbing: https://www.fhi.no/fp/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/
 
 
På tråden om Mette Ask har de samme gjengangerne dag ut og dag inn sittet og ytret seg kjempestygt Mette. Gjengangerne er for å nevne noen: Flettfrid, lilletyrkia, Visvas, Heartgirl, Citha, Orly, Jammf, Xmasclovn, Minipilla, nomore82, Justlooking og Pust, for å nevne noen som de siste ukene har sittet 24/7 og regelrett holdt på med stygg og grov mobbing og hets av Mette!
 
 
Mette ble kritisert for den minste lille ting hun skrev på blogg eller sa på snapchat. Her er noen eksempler: Det var oppstyr og stygg kritikk når Mette giftet seg med sin kjære H og de fikk unge sammen, det ble stygg kritikk av Mette når datteren og barnebarna bodde hjemme hos Mette en periode, det var stygg kritikk av Mette når H skulle komme til Norge, det var stygg kritikk av Mette når datter hadde på seg en strømpebukse, det var stygg kritikk når Mette prøvde samsoving med sin yngste datter, er og har vært stygg kritikk av Mette når hun kjøper brukte ting på finn.no, det har vært stygg kritikk mot Mette at hun kjøpte en brukt campingvogn som hun pusset opp og dro på ferie med og noe av det som tok kaken var stygg kritikk mot Mette da hun ville avbryte ferie p.g.a været.
 
 
Der sitter den hatefulle mobbegjengen og kaster stein i glasshus! Fy jeg blir rasende sint at jeg kunne ha filleristet hver og en av Mettes mobbere og hetsere for deres kjempestygge og nedlatende og stygge ytringer 😒
 
 
De som har sittet 24/7 og spredd om seg med møkk, dritt, latterliggjøring og ryktespredning har rett og slett holdt på med direkte stygg og avskyelig nettmobbing av Mette, og det er på tide å seg ned fra sin høye hest og se seg selv i speilet! Nå kan de ta bjelken ut av sitt eget fordømmende øye!
 
 
De som har mobbet, hetset og sparket Mette da hun lå nede kommer aldri til å innrømme noen ting, og de eier ikke ett fnugg av selvinnsikt og selverkjennelse til å se hvordan de oppfører seg på nettet!
 
 
Som utenforstående leser og som Mette sin bloggvenn kan jeg ikke sitte å se på hvor stygt og nedlatende Mette ble behandlet. Det gjør meg kjempevondt 😢 Jeg kan ikke sitte å se på uten å reagere på all dritten og negativiteten som utenforstående skriver om Mette uten å kjenne henne personlig!
 
 
Nå er det på tide å stå opp for de som opplever å bli hetset og mobbet på nett. Vi skal ikke godta det! Skal vi få slutt på netthetsing og nettmobbing må vi begynne å si fra! Det holder ikke å sitte for seg sel å si at man tar avstand fra det, men det må handling til!
 
 
Jeg har valgt å støtte Mette, fordi hun virket jordnær, ærlig, snill, raus, koselig blogger som jeg tror med 100% sikkerhet viser nestekjærlighet og omsorg til mennesker rundt seg ❤❤❤ Er 100% sikker at det finnes ikke noe vondt i Mette ❤❤❤
 
 
Gjennom bloggen sin og snapchaten sin har Mette vist livet sitt på godt og vondt, og hun turte å være seg selv. Det står det respekt av. Det hatet hun opplevde å motta på tråden som handler om henne på rampelyset på kvinneguiden er den styggeste tråden jeg noen sinne har lest på kvinneguiden! Jo mer jeg tenker over det jo mer rasende sint blir jeg!
 
 
Kjære, kjære Mette! Det er lett for andre å si at du ikke må la deg knekke av mobbingen og hetsen du har blitt utsatt for, men du skal vite at vi er mange bloggere som leste bloggen din og følgere av snapchaten din som faktisk og skjønte hvor fantastisk jordnær, varm, raus og ærlig blogger du virkelig var ❤❤❤
 
 
Nå kan dere mobbegjengen som 24/7 har sittet på tråden og mobbet og hetset Mette stygt være “fornøyde” med dere selv som har greid å mobbe henne bort fra bloggen sin og fra snapchaten sin! Gratulerer! Dere klarte målet deres! FY OG SKAM DERE! Dere er ikke noe verd i mine øyne. Mobbere som dere skal tape!
 
 
DU SOM LESER AV MIN BLOGG HAR IKKE LOV TIL Å TA KOPI I FORM AV SKJERMBILDER AV TEKST JEG SKRIVER ELLER BILDER JEG DELER! DET VIL MEDFØRE POLITIANMELDELSE!
 
Kilde: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/110864
 
 

PÅFYLL AV NYE AKRYLNEGLER OG FARGE 😊

I dag var det tid for å få ordnet neglene mine. Var til negledesigneren og fikk ny påfyll med akryl, og det var kjempegodt 😊
 
 
Jeg har funnet fargen som jeg liker kjempegodt, og den fargen bruker jeg om våren og sommeren. Når høsten kommer så bruker jeg en annen farge. Siden jeg går i duse farger så vil jeg ha farge som går til alle klær.
 
 
Negledesigneren jeg går til er kjempedyktig, flink, serviceinnstilt og ikke minst rimelig i forhold til andre negledesignere her i byen 😊 Jeg sier til alle jeg kjenner at de som vil ordne neglene sine burde prøve henne.
 
 
Jeg ønsker å vise dere et par bilder av resultatet, og håper dere liker bildene mine 😊
 
 

Resultatet av neglebehandlingen 😊

 
 

Var til negledesigneren og fikk ny påfyll med akry

OPPDATERING I ORD OG BILDER OM PUSEKVARTETTEN MIN ❤😊

Det er på tide med en oppdatering og noen nye bilder om godpusene mine 😊
 
 
Alt går bra med kattene mine. De har vært mye ute på katteverandaen og kost seg i sommer. Abyssinere elsker jo varme, og sol og varme er kjempetopp for dem 😊
 
 
De dagene vi hadde temperaturer opp mot 30 grader var det en sløv kvartett som nærmest lå langflate rundt om i leiligheten på skyggefulle plasser. 30 grader + blir for varmt selv for en abyssiner.
 
 
I går fylte godpusejenta mi Nadina 12 år ❤😊 Det er helt utrolig å tenke på at hun er 12 år gammel. Nadina er frisk og rask, og vi klarer å holde nyresykdommen hennes i sjakk ved å gi henne spesialfòr. Nadina er ei kosejente som elsker å få kos, hun elsker å ligge i fanget (til matfar), hun er sosial, hun er oppfinnsom, er kjælen, leken, selvstendig, tålmodig, hun er tilltisfull til alle hun møter, vet hva hun vil og hun er dronninga i katteflokken 😊 De andre tre må pent godta at det er Nadina som er sjef.
 
 
Dixie Rose er også kjælen, ei kosejente, hun elsker å ligge i fanget (til matmor og matfar), leken, sosial hun er tillitsfull til alle hun møter, er oppfinnsom, og tålmodig ❤😊 Nå for tiden går Dixie med skjem. Det er fordi hun har eksem på magen. Dixie har fått kortisontabletter en periode. Godpusejenta mi Dixie er så tålmodig, for hun godtar skjermen. Hun får til å spise, drikke og vaske seg med skjermen på 😊
 
 
Mandag var jeg til veterinæren med Dixie for å få årlig vaksinasjon på henne, men veterinæren ville ikke sette vaksine på henne før vi har fått bukt med eksemen. Nå skal vi prøve ut ny allergimedisin.
 
 
Veterinæren sa at hunder og katter som har gått lenge på kortison vil ikke ha utbytte av den etter for lang tid. Den nye medisinen mente veterinæren kom til å hjelpe Dixie. Hun hadde sett andre dyr som har vært plaget med eksem at den har virket kjempebra. Krysser fingre og tær for at medisinen virker. Veterinæren hadde god tro på at den kom til å virke slik at hun får ta av skjermen.
 
 
Elvis er en stor kosegutt ❤😊 Han elsker å få kos, han elsker å ligge i fanget (til matmor), han er sosial, han er leken, han er oppfinnsom, liker å erte jentene, han er kjælen og han er tillitsfull mot alle han møter.
 
 
Nå for tiden har Elvis og jeg en treningsøkt hver kveld. Elvis må hoppe over en stang og etterpå sette seg. Så klikker jeg med klikkerten og Elvis får en godbit. Elvis storkoser seg når jeg holder på å trene ham 😊 Han begynner å male med en gang vi begynner.
 
 
Elvis begynner å hoppe og sette seg med en gang jeg har lagt opp stangen han skal hoppe over. Etterpå ser han på klikkerten og hånda med godbiten i, for han har lært seg at det kommer en godbit 😊 Det vises godt at han liker å holde på med denne aktiviteten, og dette er en matmor- og Elvisgreie 😊
 
 
Hera er også ei kosepusjente ❤😊 Hun har okkupert matfar som sin egen. Har aldri opplevd at en katt har hatt en slik connection til et menneske. Hera er helt matfar. Han får ikke gå noen steder uten at Hera er hakk i hæl. Hadde Hera vært menneske hadde hun ville giftet seg med matfar 🤣😂
 
 
Hera er kjælen, leken, elsker å få kos, elsker å ligge i halsgropen og i armkroken (særlig til matfar), hun sosial, tillitsfull, oppfinnsom, av og til lurer jeg på om hun tror at hun er ett menneske, hun er sta og av og til lurer jeg på om hun kan ha ADHD. Alt må undersøkes. Glemmer jeg å lukke en skapdør skal du være 100% sikker på at Hera går inn i skapet for å undersøke. Lar jeg en løs gjenstand ligge fremme er Hera der og undersøker.
 
 
Jeg har aldri hatt en katt som har vært så uredd en støvsuger som det Hera er. Hun kan legge seg å holde rundt støvsugerslangen mens støvsugeren er på 🤣😂 De andre tre gjør det ikke. Ingen av dem gjemmer seg for støvsugeren, men de oppsøker den ikke frivillig som Hera gjør.
 
 
Det har vært stille på katteutstillinger siden mars 2019, men nå ser det lysere ut med tanke på utstillinger utover høsten. Klubbene som skal avholde utstillinger har kjempegode smitteverntiltak etter gjeldende smittevernsregler.
 
 
Det skal bli kjempegøy å begynne med utstillinger igjen, og jeg gleder meg kjempemasse til å møte mine kjente og kjære rasekatt- og abyssinervenner igjen😊
 
 
Ønsker å dele noen bilder som jeg har tatt av kattene i sommer, og jeg håper dere liker bildene mine 😊
 
 

Godpusejenta mi Nadina slapper av ute på verandaen, og nyter sommerdagen ❤😊

 
 

Nå ligger Nadina vinduskarmen, og hun maler som aldri før. Hun ligger langflat og kjenner varmen, og er ei katte med godt humør 😊

 
 

Godpusejenta mi Dixie Rose ❤😊

 
 

Dixie Rose er kjempetålmodig med skjermen, og hun er kjempeflink til å klare seg med å ha den på 😊

 
 

Godpusegutten Elvis følger med på hva som skjer utenfor verandaen ❤😊

 
 

Elvis ligger langflat på gulvet, og var temmelig utslått av varmen 😊

 
 

Godpusejenta Hera ❤😊

 
 

Hera følger også med på hva som skjer utenfor verandaen 😊 Det kan jo være noe hun går glipp av.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...