KLOKE VISDOMSORD OM LYKKE ❤😊

“Det vesentlige ved lykken er ikke rikdom og nytelse, men aktivitet, den frie utfoldelsen av evner, samt vennskap med gode mennesker ❤😊”

 

Av: Aristoteles

 

Kilde: Den nikomakiske etikk
 
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge