HAR VI NORDMENN MISTET FULLSTENDIG RESPEKT FOR VÅR EGEN RELIGION KRISTENDOMMEN?

Vi i Norge er et land tuftet på kristne verdier, og kristendommen har vært religionen vår helt siden kristningen av Norge. Det Norske folk hadde respekt for kristendommen, og kristendommen var viktig. Kanskje fordi at kirken hadde så mye makt som de hadde. Kirken eide mesteparten av jorda rundt om i landet, og kirken satt med store verdier som medførte at de fikk makt. Prestene var høyt aktede og respekterte personer som folk hadde stor respekt for.

Hos en del nordmenn i dag er respekten for kristendommen som religion totalt borte. Synet på kristendom som religion står ikke like sterkt hos oss nordmenn nå som det gjorde før. Vi kan bare gå tilbake til 1900-tallet til våre besteforeldres tid. Da hadde vår besteforeldregenerasjon mye større respekt for kirken og den kristen tro enn det vi har i dag. Jeg tror noe av det henger sammen med at vi i dagens samfunn har mye større ytringsfrihet enn det min besteforeldregenerasjon hadde.

Grunnloven 1814 fastslo (§ 2) at «den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion», og den statskirkelige styreform ble bibeholdt uavkortet. Legmannsforkynnelse var underkastet de strenge forskrifter i konventikkelplakaten av 1741, men 1842 tvang Stortinget igjennom opphevelsen av denne lov etter to sanksjonsnektelser.

Norsk kristenliv på 1900-tallet har ellers vært preget av en spenning mellom liberale og konservative kristne. Denne vokste for alvor frem ved begynnelsen av århundret. Et sentralt stridsspørsmål var holdningen til historievitenskapens kritiske utforskning av kristendommens kildeskrifter, der de konservative var tilbakeholdne, mens de såkalte liberale så det som en nødvendig oppgave å ta denne forskningen på alvor. Med opprettelsen av Menighetsfakultetet som presteutdanningsinstitusjon ved siden av universitetets teologiske fakultet, ble spenningen mellom konservative og liberale institusjonalisert, og den satte sitt preg på mye av kristenlivet i Norge gjennom store deler av 1900-tallet. Fra 1980- og 1990-årene er den imidlertid trådt noe mer i bakgrunnen, og et større mangfold i kirkelige og teologiske oppfatninger er kommet til syne. (Kilde: https://snl.no/Kristendommens_historie_i_Norge)

Før i tiden hadde folket respekt for den kristendommen som religion, for forkynnelsen handlet om at hvis du ikke fryktet og æret Gud havnet man i helvete. Denne læren har nok vært den gjeldene i kirken til langt inn på 1900-tallet. I skolen hadde man faget kristendom, og det var lite rom for tolkning og egne meninger. Jeg husker selv fra da jeg gikk på barneskolen (1. – 6.klasse fra 1973 – 1979) måtte vi stå ved pultene våre om morgenen, og vi begynte alltid dagen med å synge en morgensalme. Før vi spiste formiddagsmat sang vi bordvers, gjerne “Å du som metter liten fugl), og vi avsluttet skoledagen ved å stå ved pultene å synge: “Ha takk o Gud for dagen”.

Til og med på ungdomsskolen (1979 – 1982) var faget kristendom preget av forkynnelse, og lite rom for tolkning og tenkning. Til eksamen måtte vi pugge salmer som vi måtte kunne samt kunne bibelhistorien på rams. Det var først på gymnaset i 2. og 3.klasse  i faget religion vi fikk lære om andre religioner.

Ett eksempel på oppmykning av faget kristendom var da da KRL-faget ble innført i skolen i 1997. KRL stod for: Kristendom, religion og livssyn. Et av formålene at elevene skulle bli kjent med vår egen religion (kristendommen) som et grunnlag for å forstå sammenhengen i andre religioner. Elevene skulle også lære om andre religioner, og de skulle sammenlikne religionene. Elevene skulle lære seg å se likhetene og forskjellene mellom religionene. Det var for å forhindre fordommer mot andre religioner. Jeg personlig synes grunntanken i KRL-faget var en fin tanke. KRL-faget fikk kritikk fra Humanetisk Forbund for å vektlegge for mye på kristendommen. Grunnen til at det var hovedvekt på kristendom var fordi at de som utformet L-97 (lærerplanen for 1997) mente at for å forstå og respektere andre religioner måtte ungene forstå sin egen religion.

Gjennom årenes løp har det skjedd en samfunnsutvikling. Gjennom samfunnsutviklingen også fått mer og mer ytringsfrihet, og mennesker blir nå oppfordret til å tenke og reflektere selv uten at noen skal komme å fortelle oss at våre meninger er feil.

I Norge har vi religionsfrihet, og det betyr at vi selv kan velge hvilken religion vi ønsker å bekjenne oss til. Mange velger å ikke bekjenne seg til noen tro. Ytringsfriheten har også ført til at mange norske folk tar avstand fra kristendommen som religion, og folk tørr å si hva de mener om kristendommen. Jeg tørr å påstå at mange presters forkynnelse gjennom årenes løp om at hvis folk ikke trodde på Gud havnet man i helvete har ført til at mange nordmenn har fått kristendommen som religion i vrangstrupen.

Til tider mener jeg at ytringsfriheten går litt vel langt i omtale av kristendommen som religion, og jeg mener at en del motstandere av kristendommen ytrer seg på en svært negativ måte til kristendommen som religion. De snakker svært så negativt, og gjerne spotter de som bekjenner seg til den kristne tro. Prestene som jobber i kirken blir gjerne omtalt med negative ordelag. I tillegg har en del motstandere av kristendommen lett for å regelrett å spotte Gud og Jesus når de skal rakke ned på kristendommen som religion.

Til og med har en del folk mistet fullstendig respekten for kirken som er de kristnes Guds hus. Hvis vi nordmenn kommer inn i et tempel, en moské eller en katolsk kirke enten her i Norge eller i utlandet, viser vi med en gang dyp respekt og ærbødighet for deres tro, religion og tempelet, moskeen eller den katolske kirken.

Det er kjempeflott at man viser respekt for andre religioner og tro, men burde vi ikke ha respekt for kristendommen også?

Gjennom mine spilleoppdrag i ulike kirker, treffer jeg mange mennesker som går i kirken. Det er både faste kirkegjengere, dåpsfamilier og pårørende i begravelser. Jeg har ikke tallet på hvor mange ganger jeg har blitt dypt over den manglende respekten enkelte viser til kirken og kirkerommet. Ta f.eks. enkelte konfirmanter. De har luene på seg når de er i kirka. Inne i selve kirkerommet har har jeg mange ganger hørt høylydt banning av både ungdom og voksne.

Jeg har snakket med en del utlendinger som tilhører en annen religion, og har en annen tro enn det jeg har, og de som jeg har pratet med er sjokkerte over at en god del nordmenn ikke viser respekt for vår egen religion. Mitt inntrykk er at fremmedspråklige her i Norge som tilhører en annen tro og religion enn oss har mye større respekt og ærbødighet for sin tro, sin religion og deres moské, tempel eller katolske kirke, og for dem er deres religion deres kultur. De vet å ta vare på kulturarven deres.

De verste til å rakke ned på kristendommen og kristen tro er voksne mennesker. En god del voksne mennesker har en eller annen negativ opplevelse av kristendommen og kriken, og det vet de å fortelle. De har lett for å spotte og håne de som bekjenner seg til den kristne tro.

Mange som har et anspent forhold til kristendommen har også et forvrengt syn på hvordan de kristne er. De tror at kristne ikke kan drikke alkohol, kristne kan ikke spille kort, kristne kan ikke gå på kino, og de tror at de kristne lever et kjedelig liv.

Jeg skjønner hvorfor de har dette synet på kristne, for før i tiden ble folk fortalt at det var synd å danse, at det var synd å drikke, at det var synd å spille kort og at det var synd å danse. Årsaken til at folk før i tiden ble fortalt dette, var fordi noen levde et utsvevende liv ved å drikke mye alkohol som endte med kortspill om penger, og da kunne de spille seg for både hus og hjem.

Noen av mine venner forteller om at de hadde besteforeldre som var strenge i sin kristne tro, og at det ikke var tillatt med kortspill i hjemmene deres. Vi kan trygt si at slik er det ikke lengre!

Kirken har blitt kraftig liberalisert frem til i dag. Noe gammeldags syn henger igjen hos enkelte kristne. Kristne i dag tar gjerne ett glass vin, kristne spiller gjerne kort, og mange kristne danser også.

Selv har jeg vært aktiv i kirka. Jeg sang i barnekor i kirka, jeg sang Tensing fra jeg var 19 – 21 år og jeg har sunget i kirkekor. I tillegg har jeg jobbet som konfirmantleder hvor jeg var med på konfirmantleirer. Jeg har med egne sett fra 1970-tallet og frem til nå hvordan kirken har forandret seg, og faktisk blitt en kirke som ønsker å bli folkelig.

Mange tror at konfirmanter som konfirmerer seg i kirka blir innprentet om at de må tro på Gud, men det er ikke tilfelle. Prestene, kateketene og ungdomsarbeiderne som jobber med konfirmantene oppfordrer tenåringene å tenke selv, de oppfordrer tenåringene til tørre å spørre, tørre å være kritiske, og til de som tror at konfirmanttiden handler bare om kristendom så tar de helt feil. Konfirmantundervisningen inneholder mye etikk, og konfirmantundervisningen er bygget på mye diskusjoner om temaet tro og etikk, og ungdommene har mye diskusjoner omkring temaene tro og etikk, noe som viser seg å engasjere dem.

At kirken har forandret seg er det ingen tvil om. Kirke og stat er nå skilt fra hverandre.

Den Norske Kirke ble tidligere kalt statskirken, men nå uformelt folkekirken. Statskirken slik vi kjenner den ble skilt fra staten 21.mai 2012. (Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke)

Jeg tror kanskje dette var en lur ting å gjøre nettopp for å få folk tilbake til kirken. Kirken må bli en kirke for folket hvor det er takhøyde.

I alle år hvor jeg har vært aktiv i kirken har det vært rom for tro og tvil. Jeg har aldri opplevd fordømmelse slik mange forteller at de har opplevd.

Nå har jeg stor forståelse for at den uvante kirkegjenger synes det er kjedelig å gå på en gudstjeneste, for en gudstjeneste kan virke forvirrende for en som ikke er vant å gå på gudstjenester. De synes det er forvirrende når man skal reise seg, forvirrende når man kan sitte, og den uvante kirkegjenger vet ikke hva de forskjellige leddene i en gudstjeneste betyr. Hvert enkelt ledd i en gudstjeneste har sin betydning. Dette er noe folk flest ikke kjenner til.

Likevel mener jeg at vi nordmenn bør begynne vise mer respekt for kristendommen og religionen som alltid har vært en del av vår kultur enn det vi gjør, vise respekt for de som bekjenner seg til den kristne tro, vise respekt for Bibelen og vise respekt for kirken.

Mobbing av kristendommen som religion, mobbing av de som bekjenner seg til den kristen tro, mobbing av prester som yrkesgruppe og spotting av Bibelen (som er den boken kristne forholder seg til) reagerer jeg kraftig på! Første bud er å ha like stor respekt for vår egen religion som vi har for andre religioner!

Vi nordmenn har mye å lære av de som tilhører en annen religion, for det er sjelden eller aldri at de mobber eller snakker nedsettende om sin egen tro/religion, mobber eller snakker nedsettende om de som bekjenner seg til religionen sin, mobber eller snakker nedsettende om f.eks. Koranen og mobber og snakker nedsettende om de som jobber i moskeen, i tempelet eller den katolske kirken.

Ytringsfrihet, og det å ha meninger om en religion er en ting, men mobbing og det å snakke nedsettende om en tro/religion, mobbing og det å snakke nedsettende om de som bekjenner seg til troen og mobbing og det å snakke nedsettende om f.eks. prester er noe helt annet! Det har ikke noe med ytringsfrihet eller å gjøre i det hele tatt!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

18 thoughts on “HAR VI NORDMENN MISTET FULLSTENDIG RESPEKT FOR VÅR EGEN RELIGION KRISTENDOMMEN?

 1. Jeg kunne ikke vært mer enig.

  Blasfemì er daglig å se bl.a i media.. Jeg tenker at det ikke er rart at f.eks muslimene reagerer når enkelte uttaler seg respektløst om deres Gud. Det burde vi også gjort men nei…

  Trist!

  Godt innlegg! God helg. Klem 🙂
  lillja recently posted..150 kroner kiloet… Galskab!My Profile

  • Lillja: Tusen takk for kjempefint innspill på diskusjonen! Ja dessverre så er blasfemi om religioner brukt mye i media, og jeg mener at religion er svært personlig for mange mennesker, og faktisk også en del av deres identitet, og for en som er kristen er troen på Gud hans identitet, og da skal vi holde oss for gode til å mobbe ham/henne, og hans/hennes religion.

   Vi skal være så alt for forståelsesfulle mot alle andre, bare ikke oss selv….

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og en fortsatt kjempefin og god helg 🙂

   Purr, purr, og stor klem fra Toril og kattene

 2. Så bra skrevet. Det som har skjedd nå, er at vi har fått mer respekt for islam enn vår egen religion. Kors blir nektet brukt overalt. Politiet har også måtte fjerne løven på bilene.

  Det som er så trist her, er at muslimene ikke har bedt om dette. Det er norske myndigheter som har fjernet dette av hensyn til innvandrerne. Dette er bare trist.

  Nå får jo ungene knapt nok kristendoms-undervisning i skolen fordi det er “farlig”. Jeg vil si at alle vi som hadde kristendom som fag i skolen, ikke har tatt skade av det og kristendommen har hjulpet oss til å bli mer reflekterte og vi forstår våre medmennesker mye bedre. Jeg synes det er trist at foreldre er så livredde kristendommen at de setter himmel og jord i bevegelse hvis poden kommer hjem og forteller at de skal ha kristen juleavslutning.

  Nå er ikke jeg personlig kristen. Jeg kaller meg heller religiøs, da jeg tar litt av alt som er bra i de ulike religionene og tror på dette.

  Mennesket har godt av å ha en tro. Det vil hjelpe dem gjennom livet.

  Jeg håper at dette blogginnlegget blir kåret til ukens blogginnlegg.

  Ha en kjempefin dag videre §:o)
  Moffeliten recently posted..Nederdrektig av BAMy Profile

  • Moffeliten: Tusen takk for kjempefint innspill fra deg i diskusjonen min! Jeg er helt enig at å fjerne våre egne symboler f.eks. kors er kjempetrist, og det virker som om vi skal forstå oss i hjel og ta hensyn til alle andre religioner, bare ikke vår egen.

   Selv lærte jeg mye gjennom kristendomsundervisningen, og vi lærte hva nestekjærlighet var for noe, og ikke minst å bry oss om andre mennesker. Nestekjærlighet er jo noe alle religioner legger vekt på.

   Denne utviklingen er så feil at noe bør gjøres, hvis ikke så glemmer vi vår egen historie, selv om salget på Stiklestad var nokså brutal da.

   Det var kjempekoselig sagt av deg at du håper blogginnlegglegget blir ukens blogginnlegg 🙂

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei fortsatt kjempefin og god helg videre 🙂

   Purr, purr, og stor bloggklem fra Toril og kattene

 3. Her er det mye å fordøye i. Det er fint at du skriver om dette. Folk har vel mistet respekten for Gud derfor de respekterer ikke den kristne tro. Synd men sant. U6ansett vil jeg ikke slutte å tro på Gud. Uten Gud er livet ikke verdt å leve. Jeg tror heller ikke på religion, men jeg tror på ekte relasjon med Gud. Religion frelser ikke, men å ta imot Kese på Gud og hva Jesue hadde gjort og vandre sammen med Gud.
  Joy recently posted..Nedturen!My Profile

  • Joy: Tusen takk for et kjempefint innspill fra deg i diskusjonen min! Ja dessverre har folk mistet respekten for Gud, og tro på Gud er en del av en identitet og faktisk også personlig for de som er kristne, muslimer, jøder osv.

   Du er jo personlig kristen, og for deg betyr troen på Gud alt, og det gjenspeiler seg også i livet ditt.

   Det er kjempetrist at mange norske folk håner, spotter og faktisk mobber kristendommen, spotte, håner og mobber de som er kristne og spotter, håner og mobber prester 🙁 Nå er det på tide at folk begynner å respektere vår egen religion også, og ikke bare alle andre sine religioner.

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei fortsatt kjempefin og god helg 🙂

   Purr, purr og stor bloggklem fra Toril og kattene

 4. Bra skrevet snuppa;)) Jeg er ikke spesielt kristen. Jeg jobber som lærer i RLE. Og jeg føler at vi skal tie kristendommen i hjel nettopp for å ta hensyn til elevene som har en annen religionstilhørighet.

  Til tider føler jeg at vi tar mer hensyn til andre religioner enn vår egen. Jeg er ikke personlig kristen. Men jeg tror på Jesus. Jeg vil si at jeg har barnetroen i meg.

  Jeg føler at det er politikerne som har fjernet oss fra kristendommen. Og at vi skal skjønne, forstå og respektere oss i hjel på andre religioner. Men våre egen den går fort i glemmeboken.

  Jeg er enig med deg at det vi ha respekt for vår religion. Og ikke bare respekt for andres.

  Ha en fin ettermiddag;))

  Stooor klem fra Ofmariel
  Ofmariel recently posted..Dagen før dagen;))My Profile

  • Ofmariel: Tusen takk for kjempefint innspill i diskusjonen vennen!

   Det er kjempegodt å høre det fra deg som jobber med faget hvordan du opplever det, og det er jo nettopp det som som skjer. Jeg tror at jo mer vi fjerner oss fra vår egen religion, jo mindre respekt vi vi ha for kristendommen. Det virker som om folk er livredde for kristne symboler som f.eks. korset, og det synes jeg er trist 🙁

   Da er det heller ikke rart at folk gjør narr av kristendommen slik mange gjør. Jeg har sagt det før, og sier det igjen. Skal vi ha respekt for andre religioner, må vi først og fremst få respekt for vår egen!

   Ønsker deg en kjempefin lørdag, og ei fortsatt kjempefin og god helg 🙂

   Purr, purr, og stor klem fra Toril og kattene

 5. Det hær va et interessant innlægg du har skreve med mye interessante tanka som æg sjøl ikkje har tenkt over men no blei det interessant å tænke på problemstillingan du nevne.

  Æg e ikkje kristen og som ho Ofmariel så har æg barentrua mi ferr æg føle det godt å ha den barnetrua æg hadde da æg va lita.

  Æg har vænna som e muslima og i på videregående i religionstiman sa dæm at dæm syntes at vi norske ikkje hadde respekt førr vår religion. Det kan nok stæmme.

  Æg har læst at fleire norske folk nækte at korset ska vises. Det har jo alltid vært et symbol for kristendommen og det verste e at vi godtar det og gjør det også. Æg kan bare ta et eksempel fra jobben kor æg jobba. Vi har en del beboera med andre religiona hos oss. Ei arbeidskollega av mæg e kristen og ho går med et fint lite gullkors. Ho fikk beskjed av sjæfen om å ikkje bruk smykket på jobb førr det kunne være støtende. Ho tok av sæg smykke og brukt det ikkje på jobb nåkka meir. Vi va mang på jobben som reagert på det og det sa vi også. Når blei det skadelig førr andre å se at nån går med et kors? Vi har ikkje lov tel å forkynne nåkka om vi trur på en religion men hvis beboeran spørr oss om det då kan vi svar.

  Ytringsfriheta vår styres av andre men vi e god på å rakke ned på dæm som e kristen og som trur på Gud.

  Æg ønska dæg ein kjempefin ettermiddag 🙂

  Stor bloggklæm fra mæg

  • Siri Elise: Tusen takk for kjempefint innspill på diskusjonen min! Det virker som om det er mange som nå begynner å synes at det er trist den utviklingen som har skjedd med at vi er redde å stå for vår egen religion. Hvis noen ber oss dekke for korset gjør vi det for å vise hensyn til noen andre med en annen religion.

   Det du forteller om din arbeidskollega forbauser meg ikke i det hele tatt, for det var en sak med en programleder på NRK som fikk beskjed om å ikke ha på seg kors, fordi det var støtende! Hva gjør nå vel et kors? Det har gått alt for langt å forstå seg i ihjel på andre religioner, slik at vi glemmer vår egen religion, og da er det ikke rart at norske folk mister respekten for kristendommen.

   Dermed er det lett for mange norske folk å rakke ned på kristendommen, de som er kristne og prestene.

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei kjempefin og god helg videre 🙂

   Purr, purr, og stor bloggklem fra Toril og kattene

 6. Det er supert at du skriver om dette, og for noen dager siden satt vi i lunchpausen og diskuterte dette i forbindelse med konfirmasjonshelgene som nylig har vært. Det er også tid for konfirmantinnskriving for kirkekonfirmanter i begynnnelsen av juni. En kollega av meg sa at det ikke var snakk om at hennes datter fikk lov til å konfirmere seg i kirka, for kirka bare hjernevasket ungdommene. Vi var noen som fortalte at det ikke stemte, for ungene har ikke hatt noe å utsette på konfirmasjonsforberedelsen i kirka. Jentene mine har fortalt at de lærte ikke bare om Gud og Jesus, men de hadde også mange forskjellige temaer som de tok opp som om det å bry seg om andre, om å stå i mot press, om å være seg selv, om å stå for egne meninger og andre mellommenneskelige spørsmål som ungdommene er opptatt av.

  Jeg ble oppgitt av hennes holdninger, og hun satt og snakket skitt om kirken og kristendommen. Det er ikke rart at ungene lærer av voksne sine holdninger. Du skulle hørt alt det negative hun sa om kirka. Jeg ble flau på hennes vegne.

  Jentene har fortalt at læreren deres ikke tar opp noe om kristendom i krle faget. Læreren de har i krle begrunner det med at de må ta hensyn til elevene som er humanetikere og de 4 muslimske elevene de har på trinnet. Vi er mange foreldre som er rystet, for vi mener at elevene også skal lære om kristendommen.

  Norge er blitt alt for feige i forhold til å stå på vår religion, og ingen norske elever har vondt av å lære om kristendommen.

  Det er ikke rart at nordmenn har respekt for kristendommen når vi skammer oss over religionen vår. Det verste er at vi godtar at korset som er symbolet på religionen vår skal gjemmes bort bare for å ta hensyn til alle andre.

  En fin kveld ønskes deg 🙂

  Godklem fra Irene

  • Irene: Tusen takk for kjempefint innspill på diskusjonen min! Jeg tror mange begynner å se utviklingen i samfunnet vårt når det gjelder våre egne grunnverdier på religioner, og mange ser at vi har fjernet oss fra vår egen religion.

   Jeg sier i fra når jeg hører folk rakker stygt ned på kristendommen, rakker stygt ned på de som er kristne og rakker stygt ned på prestene, for jeg synes det er direkte stygt gjort, og faktisk også blasfemisk. Når foreldre har negative holdninger til kristendommen, de som er kristne og prestene som jobber i kirka, hvordan skal ungene lære seg å respektere? Ungene lærer og hører av de voksne, og voksnes negative holdninger vil automatisk smitte over på ungene.

   Jeg er enig med deg! Norge er for feige, og vi skal forstå oss i hjel på alle andre religioner bortsett fra vår egen religion. Når vi godtar at kristne symboler må fjernes skurrer det fælt, og det er ikke slik det skal være.

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei kjempefin og god helg videre 🙂

   Purr, purr, og stor klem fra Toril og kattene

 7. Viktig tema du belyser i innlegget ditt. Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal være nøtt til å skjule våre religiøse symboler som korset når vi godtar at det bygges moskeer rundt om. Muslimer kviner får gå i burka og hijab, mens bruker vi så mye som et korssmykke blir det ramaskrik. Det var for leden dag jeg leste at humanetisk forbund ønsket at korset skulle dekkes til på begravelsesseremonirom som blir brukt av forskjellige trossamfunn. Da må symbolet for humanetisk forbund også dekkes til sånn at det blir rettferdig.

  Jeg er på langt nær kristen, men jeg synes utviklingen har gått i gal retning. Som deg reagerer jeg med forferdelse på at norske folk kan spotte og gjøre narr av det som har vært religionen i landet vårt. Jeg skjønner godt at muslimer og de fra andre trossamfunn reagerer på vår måte å være respektløse på.

  Fin, fin kveld til deg, mannen din og kattene 🙂

  Klem, klem fra Mona Elisabeth
  Mona Elisabeth recently posted..Fotokonkurranse på Blogg for (N) Hakrilas AbyssineroppdrettMy Profile

  • Mona Elisabeth: Tusen takk for kjempefint innspill på diskusjonen min!

   Det reagerer jeg også på. Hvorfor må vi skjule f.eks. korset når vi godtar at f.eks. muslimer går i hijab og burka! Samt at folk blir nektet å bruke et lite smykke i kors hvis de gjør det! Er det verre at de som har en annen religion blir søtt. Hva om vi blir søtt pga. de som går med hijab og burka da? Det er akkurat det samme, men nei da. Vi skal ta hensyn til alle andre enn oss selv, og det blir så feil!

   Vi har blitt så alt for forståelsesfulle for alle andre religioner enn vår egen religion, og det er det samme som å miste respekten for vår egen religion slik jeg ser det.

   Jeg også skjønner godt at f.eks. muslimer reagerer på vår negative holdninger til vår egen religion, for de er vant til å respektere sin egen religion!

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei kjempefin og god helg 🙂

   Purr, purr, og stor klem fra Toril og kattene

 8. Dette innlegget ditt var veldig fint formulert og skrevet!

  Jeg mener at vi mennesker bør ha mye mer respekt for religion, tro og livssyn, for det er veldig personlig for mange. Blasfemi er det verste jeg vet, og vi bør være forsiktig å holde på med blasfemi. Ja, jeg forstår muslimene veldig godt når de er sjokkerte over at vi nordmenn gjør narr av vår egen religion. Jeg mener ikke at alle skal være kristne eller ha en personlig tro på Gud. Vi skal ha respekt for de som tror på kristendommens innhold og budskap.

  Jeg vil ikke påstå at jeg hadde vondt av å ha kristendom på barne- og ungdomsskolen. Vi avsluttet alltid med en salme før vi gikk hjem fra skolen da vi gikk på barneskolen, og jeg syntes det var koselig avslutning på skoledagen.

  Barna våre har heller ikke hatt så mye kristendom da de gikk på skolen. Timelæreren vår mellomste datter hadde i KRL i 8. og 9.klasse på ungdomsskolen var medlem av humanetisk forbund, og da klassen til datteren vår skulle lære om kristendommen, jødedommen og katolisismen lot hun elevene holde på med gruppearbeid i stedet for å undervise fra kateteret. De andre religionen de lærte om som islam, hinduisme, budisme, humanetikk og etikk underviste hun fra tavlen, og hun var veldig ivrig.

  Vi foreldrene tok opp dette med skolen, og før jul da de gikk i 9.klasse ble vi innkalt til foreldremøte hvor timelæreren fikk forklare seg. Mange av foreldrene mente at hennes måte å undervise på når hun bevisst lot elevene holde på med gruppearbeid og individuelt arbeid når de hadde temaet kristendom, jødedom og katolisisme ikke var god nok. Hun fortalte oss at det stred mot hennes prinsipp å undervise om alt som hadde med Gud å gjøre. Vi foreldrene krevde at skolen kunne sette inn en annen lærer når kristendom og katolisisme stod på undervisningsplanen. Kristendom, jødedom og katolisisme var en del av faget. Elevene på sin side var frustrerte, fordi de følte at de ikke lærte nok om de tre religionene. Det var merkbart for elevene og vi som foreldre at skolen var feige. De unnskyldte seg med at de var veldig viktig å ta hensyn til elevene som ikke hadde en kristen bakgrunn, for hvis de hørte ordet Gud var det forkynnelse. Det var ikke lovlig i KRL undervisningen. Foreldrene til de elvene som hadde et annet livssyn var på timelærerens side, og beskyttet henne. De truet med å anmelde rapportere henne inn til fagforbundet hvis hun så mye begynte å undervise muntlig om kristendommen, jødedommen og katolisismen, for de mente muntlig undervisning var ensbetydende med forkynnelse.

  I 10.klasse fikk de ny lærer i faget, men foreldrene til elevene som hadde et annet livssyn fikk eget opplegg når de tok opp de tre religionene kristendom, jødedom og katolisisme.

  Mennesker i dag er blitt veldig egoistiske, og vi tror vi ikke har bruk for å tro på en Gud eller religion. Religion er ikke like viktig lengre for oss. Religionen for mange mennesker i dag er penger og makt, og vi higer mer etter rikdom og penger. Mellommenneskelighet er borte, og vi har fjernet oss selv fra religionen og troen.

  Jeg reagerer veldig på når jeg hører norske folk snakker negativt om kristendommen. Det gjør meg veldig vondt, og jeg sammenlikner det med å snakke negativt om vår egen kultur. Kanskje er det fordi at de som snakker negativt om kristendommen er usikker til hvordan de skal forholde seg.

  Jeg tror på Jesus, men jeg vet ikke om jeg vil kalle meg personlig kristen. Alle tre barna våre er døpt i kirken og konfirmert i kirken, og de har også fått sin 4 års bok;=)

  Jeg er veldig enig i det du skriver i innlegget ditt at vi har mye å lære av innvandrere sin respekt for sin egen religion;=)

  Ha en fin ettermiddag søte deg Torilvennen;=)

  Varm og stor klem fra Catzy

  • Catzy: Tusen takk for kjempefint innspill på diskusjonen min vennen! Flere av vennenen mine som har unger sier akkurat det samme. De mener at ungene har godt av å ha mer kristendom, og de synes lærerne er feige når det gjelder å undervise i kristendomsfaget, for de tørr ikke gjøre det.

   Det er stor forskjell på å undervise i kristendom, og det å stå å forkynne. Enkelte foreldre tenker ikke lengre enn sin egen nese, og har virkelig ikke skjønt det! Da jeg jobbet som lærer på ungdomsskolen i KRL hadde jeg også overkritsike foreldre som mente at jeg forkynte når jeg underviste da kristendom stod på planen. Vi to lærerne som hadde KRL på trinnet fikk ordnet det slik at foreldrene kunne be fri ungene sine når kristendom ble tatt opp. Da kom selvfølgelig noen få andre foreldre på banen å ville be fri elevene når planen var å undervise elevene om islam. KRL ble jo opprettet for at alle elevene skulle delta i faget, for før hadde elever som tilhørte en annen religion eller var humanetikere egen undervisning for seg selv.

   Jeg tror du er inne på noe vesentlig i kommentaren din når du skriver at vi har blitt mer egoistiske nå enn tidligere, og at vi jager etter makt og penger. Den egoismen gjenspeiles i at religion er blitt mindre viktig for folk.

   Uansett hva som er årsaken skal vi respektere vår egen religion som er kristendommen, vi skal respektere de som bekjenner seg til den kristne tro og vi skal respektere prestene som jobber i kirka! Blasfemi er uhørt, og for mange er religion noe personlig, og faktisk en del av identiteten til mange mennesker!

   Ønsker deg en kjempefin lørdagskveld, og ei kjempefin og god kveld videre 🙂

   Purr, purr, og stor klem fra Toril og kattene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge