ÅNDSVERKLOVEN OG BILLEDPUBLISERING PÅ INTERNETT!

De siste dagene har det herjet en kraftig debatt i Norske media om at det ikke er lov til å legge ut bilder av sine barn f.eks fra 1.skole dag på nettet.
 
 
Se følgende link fra Dagbladet 20.08.2010:
 
 
http://www.dagbladet.no/2010/08/20/nyheter/skole/innenriks/utdanning/skolepolitikk/13038189/
 
 
Det er kjempeflott at Åndsverkloven og Lov om personvern finnes med tanke på å verne ungene. Jeg skjønner hensikten kjempegodt. Det er jo fordi det er forbudt å offentligjøre bilder av andres unger uten tillatelse fra andres ungers foreldre på nettet.
 
 
Dette handler ikke om at det er forbudt å legge ut bilder av sine egne barn på facebook eller andre nettsteder. Tar du et bilde hvor bare din egen sønn eller datter er med på bildet, og hvor ingen andre barn er med på bildet står du fritt til å legge det ut siden det er du som foreldre som bestemmer hvilke bilder av dine egne barn som skal publiseres på din egen facebookprofil! Det står ingenting i Åndsversloven om at man ikke har lov til å legge ut bilder av sine egne barn!Derimot hvis det er andre barn med på bildet er man pliktet spørre om tillatelse før man legger publiserer bildet på facebook.
 
 
Ingen kan nekte foreldre å legge ut bilder på sin egen facebookprofil hvor bare deres egne barn vises på bildet! Hvis du tar et bilde av din sønn eller datter på første skoledag, og det er andre barn med på bildet er et godt råd å beskjære bildet slik at det kun er bare din sønn eller datter som er med på bildet! Dermed ungår du at du legger ut bilder hvor andres barn er med på bildet.
 
 
De fleste av oss Nordmenn er med på facebook, og mange av oss velger å la kun de aller nærmeste familie, slekt og de nærmeste vennene få tilgang til våre private bilder. Det finnes innstillinger på facebook hvor man kan velge hvilke facebookvenner som kan få se ens egne private blider.
 
 
Jeg mener at vi skal ikke være for hysteriske, men Åndverkloven og Lov om opphavsrett er til for å sikre rettighetene til oss som er på facebook eller andre nettsider som f.eks blogg! Dette har også med personvern å gjøre.
 
 
Selv har jeg flere venner og familiemedlemmer som har unger. Jeg spør alltid foreldrene om lov til å legge ut bilder på facebook eller blogg. I de aller fleste tilfeller har vennene mine sagt ja uten noe problem. Noen har sagt ja, men lag et fiktivt navn og alder på deres unger slik at identiteten deres ikke kommer fram, og noen få har sag nei. Åndsverkloven gjelder også bilder du måtte ta av dine venner. Hvis du publiserer et bilde på facebook eller blogg av din venninne uten å spørre henne er ikke det lov.
 
 
Jeg har selv venner som sier ja til at jeg kan legge ut bilder av dem (på facebook eller blogg) med fullt navn under, jeg har venner som har bedt meg om å skrive et fiktivt navn på dem (jfr. Lov om personvern), og jeg har venner som har sagt nei til at jeg publiserer bilder av dem på facebook.
 
 
Jeg er litt redd for at det kan bli en tendens til barnepikementalitet. Med det mener jeg at de som har tilgang til dine bilder på facebook eller de som leser bloggen blir mistenksom til at man f.eks ikke har tillatelse til å publisere bilder av unger. Det blir fullstendig feil!
 
 
Jeg vet det finnes mange hevngjerrige og syke mennesker på internett som er villig til å gjøre livet surt for andre f.eks ved å anmelde personer som har lagt ut bilder av unger på nettet. Jeg har hørt om f.eks bloggere som har opplevd at utenforstående har rarpportert inn bloggen deres pga bilder. Da mener jeg dette har utviklet seg totalt feil! Det er kun den enkeltes facebookbruker eller blogger selv som vet om han/hun har spurt om lov til å legge ut bilder på sin facebookprofil eller blogg!
 
 
Vi må for all del passe på å ikke bli for paranoide og tolke loven by the book! Loven sier ingenting om at det ikke er lov til å legge ut bilder av sine egne barn alene på et bilde på facebook eller blogg. Da mener jeg at det er du som forelder som selv bestemmer over hva du vil publisere av dine egne barn!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...