HVEM ER DU SOM TROR DU HAR RETT TIL Å MISHANDLE EN FORSVARSLØS KATT SOM IKKE HAR GJORT DEG NOE?

Igjen er man vitne til en kanskje mulig kjempetragisk dyremishandling 🙁 

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article10012558.ece

I dagens Adressa står det det skrevet at det utloves dusør for den som kan komme med tips slik at saken blir oppklart: 

http://www.adressa.no/nyheter/nordtrondelag/article10014315.ece

Det står også i Adressa at katten skal obduseres, og det er kjempebra slik at familien får et svar på hva som skjedde! 

Dette er uansett så kjempetragisk, grusomt, fælt og trist 🙁 Jeg greide ikke holde tårene mine tilbake når jeg leste dette. Mine tanker går til katten sine eiere <3 <3 <3 

Hvis det viser seg at katten ble mishandlet spør jeg meg selv igjen: “Hvilke ondskapsfulle mennesker kan finne på en slik grotesk ugjerning på en forsvarsløs stakkars katt?” I følge Adressavisen var kattens poter skåret av! Har to ord som beskriver dette: “Grotesk” og “Kjempetrist”! Stakkars katten <3 🙁 Politiet mente at skadene på katten var påført av mennesker! 

Hvis dette er en uskyldig ulykke, er det kjempetrist 🙁 Tilbake sitter en familie i sorg over å ha mistet et kjært familienmedlem som de elsket <3 🙁 

Uansett hva som var årsaken i denne saken (ulykke eller mishandling), kan man ikke tie om at dyremishandling faktisk skjer! Det har vært alt for mange kjempetragiske dyremishandlingssaker å lese i aviser og på ulike katteforum som jeg er med i på facebook. Nesten hver kan jeg lese på en eller annen av kattefacebookgruppene jeg er med i en nyhetsartikkel fra en eller annen avis at en katt er blitt mishandlet! 

Som katteier og katteelsker selv er jeg engasjert i dyrenes vel og ve, og jeg reagerer med å blir forbannet, sint og med avsky hver gang jeg leser om et stakkars og forsvarsløs dyr som blir mishandlet på en bestialsk måte! 

Hvilke typer mennesker får seg til å gjøre en slik ugjerning mot en forsvarsløs stakkars katt? 

– Forsker Ragnhild Bjørnebekk hevder i flere mediaoppslag at det er en årsak-virkning sammenheng mellom mishandling av dyr i barndommen og senere i voksen alder mot mennesker.

– Ragnhild Bjørnebekk hevder at de som utvikler voldskompetanse ved å mishandle dyr, bruker slik kompetanse senere mot mennesker. Hun refererer til tall fra FBI i USA som viser at fengselsdømte for ulike typer voldslovbrudd har forholdsvis mye høyere erfaring med dyremishandling enn andre. 

Kilde: http://www.jus.uio.no/ikrs/tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/meninger/2013/dyrevern.html

Mine tanker om hvem som mishandler dyr: 

– Psykologer og andre fagpersoner har uttalt til ulike media at de som mishandler dyr, er folk som over hodet ikke eier empati og samvittighet, og det er også min aller første tanke når jeg leser grusomme og triste historier hvor et stakkars dyr brutalt er blitt mishandlet! Dyremishandlere må ha et hjerte av stein! 

– Jeg tror de som mishandler dyr kanskje har voldsomt innebygget hat og aggresjon i seg over mange år, ja kanskje fra barndommen, og dermed føler de kanskje trangen til å mishandle de som svakere enn seg selv f.eks. et dyr som en hevnaksjon for det de selv har opplevd! 

– Dyremishandlere er kanskje folk som selv har blitt mishandlet i barndommen.  

– De som mishandler dyr er etter min mening folk som over hodet ikke eier respekt for andre levende individer, og heller ikke respekt for andres eiendom! 

– Jeg mener at de som mishandler dyr er ondskapsfulle, for ingen oppegående og normale mennesker med samvittighet får seg til å mishandle et forsvarsløst dyr! 

– Sist men ikke minst er jeg nokså sikker på at dyremishandlere er folk med alvorlige psykiske og personlige problemer!

– Jeg velger å gå så langt å kalle dyremishandlere for ondskapsfulle folk! 

Det finnes over hodet ingen unnskyldning for dyremishandling, uansett bakenforliggende årsak hos den/de som mishandler dyr! De burde få straff som svir voldsomt, slik at de aldri glemmer den bestialske ugjerningen de har utsatt et forsvarsløs dyr for! 

Ja det finnes folk som ikke liker katter, men ingen har noe rett til å mishandle en forsvarsløs katt som over hodet ikke har gjort noe galt! 

Jeg har sagt det før, og sier det igjen at det er på høy tid med strenge straffer til de som blir tatt for dyremishandling! Nå må politikerne våkne opp, for det er på høy tid med et fungerende dyrepoliti her i Norge! Vi har en gjeldene dyrevernlov for våre kjæledyr her til lands, og da er det for ille at vi ikke har et dyrepoliti som kan gripe inn i saker hvor dyremishandling har foregått, eller hvor det foregår dyremishandling!

Så lenge politiet og rettssystemet ikke gjør en god nok jobb for dyrene, støtter jeg et offentlig register med fult navn og adresse over dyremishandlere! Det er til pass for dem som har mishandlet dyr at navnet deres og hvor de bor blir offentliggjort! 

Vi som har dyr som vi elsker av hele vårt hjerte, og er kjempeglade i, er livredde for at de skal bli utsatt for mishandling fra ondskapsfulle dyremishandlere!

Hvis jeg som katteier ser eller hadde sett noen som mishandlet dyr, vet jeg ærlig talt ikke hva jeg hadde gjort. En ting er sikkert, og det er at hadde jeg sett noen som hadde mishandlet noen av kattene mine, ville den som hadde gjort noe slikt fått smake min vrede! Vedkommende skulle i hvert fall aldri glemme det han/hun hadde gjort! 

Hvis det er en ting som gjør meg kjempesint, fly hakke f…., trist, og lei meg, er det å lese om stakkars forsvarsløse dyr som blir mishandlet av ondskapsfulle dyremishandlere <3 🙁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDSKAPSFULL UGJERNING OG BRUTALT KATTEDRAP :(

Bilde kopiert fra Katteforumet på facebook hvor jeg er med.

Jeg leste dette på facebook i går, og ble selvfølgelig dypt sjokkert! Når jeg leser at slike stygge ugjerninger mot en stakkars forsvarsløs katt knyter det seg i magen min, jeg får tårer i øynene mine, jeg blir kjempesint at jeg ser rødt, og jeg greier nesten ikke lese i det hele tatt!

Jeg synes kjempesynd på hun som eide katten 🙁 Hun har mistet katten sin som hun elsket så inderlig høyt <3 🙁

Her har vi dessverre nok et eksempel på en kjempegrov og ondskapsfull dyremishandlingssak som ble utført av unger i 10 – 12 års alderen, som normalt sett skal vite forskjellen mellom hva som er riktig og hva som er galt!

Hvilke unger får seg til å erte huskyene med en forsvarsløs katt, for så å kaste katten over til huskyene? Jeg bare spør! Min første tanke er at denne ugjerningen må være utført av unger med store atferdsproblemer! Jeg spør meg også hvor er foreldrene hen? Hva slags oppdragelse har disse ungene fått. En ting er sikkert, og det er at disse ungene har over hodet ikke lært seg respekt for hvordan de skal behandle dyr siden de i det hele tatt kunne finne på å utføre denne ugjerningen! Jeg kaller denne ugjerningen for direkte ondskapsfull, og ikke noe annet. Min meninger er at det finnes over hodet ingen unnskyldning! Man kan alltids spekulere i det vide og det brede hvorfor ungene gjorde som de gjorde, og om ungene hadde ADHD eller andre atferdsproblemer.

Jeg mener fast bestemt at dette er foreldrenes ansvar, for det er de som står for den daglige oppdragelsen. Man kan begynne å lure på hva slags verdier og holdninger foreldrene lærer ungene sine når unger kan finne på å drepe en katt på en bestialsk måte slik de ungene i dette tilfellet gjorde! Det er blitt forsket på at unger som selv kommer fra voldelige hjem lett tyr til vold mot andre mennesker og dyr. I oppdragelsen hører det med å lære ungene sine at de skal ha respekt for levende vesener. Det er noe som oppegående foreldre lærer ungene sine når de er små. Min niese er mamma til en snart 2 år gammel gutt. Når han kommer på besøk til meg, så viser han faktisk respekt for kattene. Han strekker forsiktig fram hånda slik at kattene kan snuse på ham. Min niese viser ham hvordan han kan klappe kattene forsiktig. Gjennom dette lærer han automatisk at han skal behandle dyr med respekt.

Jeg mener at denne kattedrapssaken burde anmeldes til politiet. Ungene har utført en kriminell handling! I denne saken har man med mindreårige å gjøre som er under strafferettslig alder, og da mener jeg at barnevernet er den instansen som burde kobles inn. Foreldrene burde også fått en klekkelig bot, og betalt erstatning til hun som eide katten, selv om erstatning i et slikt tilfelle ikke kan erstatte katten hennes som hun elsket <3

Hvis jeg hadde vært vitne til en slik ondskapsfull handling vet jeg faktisk ikke hva jeg ville ha gjort! Mest sannsynlig ville jeg blitt kjempesint på ungene at jeg har kommet til og sett rødt!

Hadde jeg sett med egne øyne at unger utførte en ondskapsfull ugjerning med å mishandle en katt, ville jeg omgående med tatt dem med til politiet, og jeg ville anmeldt hendelsen til barnevernet! Hvis jeg visste av foreldrene ville jeg nok kjeftet dem huden full, og sagt noe de sent ville glemme angående å ha respekt for forsvarsløse og uskyldige dyr!

Alle mine varme tanker og klemmer går til hun som mistet katten sin <3 Hvil i fred vakre pus <3

KATT SKUTT MED LUFTGEVÆR :(

Når jeg leser slike nyheter i avisen får jeg tårer i øynene!:( Jeg reagerer med sinne og tristhet når jeg leser om katter eller dyr generellt som blir mishandlet!:(
 
 
Nok en dyremishandlingssak er kommet fram for dagen:
 
 
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/lade/article1598772.ece
 
 
Hva er det som folk til å gjøre noe slikt som å skyte en katt med luftgevær mot en stakkars forsvarsløs katt som ikke har gjort noe galt? Eier ikke slike folk respket for et levende individ? Det ser ikke slik ut nei, dessverre 🙁
 
 
Det første som slår meg er at folk som mishandler en katt eller på den måten slik vi leser i ovenstående artikkel ikke eier et fnugg av respekt for et levende individ som en katt er! De eier ingen respekt for andres eiendom!
 
 
Jeg velger å kalle dette en ugjerning som ikke er tilgivelig! Om ugjerningen er gjort i pøbelskap eller gjort for å drepe katten vet man ikke, men begge deler er like grusomt å tenke på 🙁
 
 
Hvis ugjerningen mot den stakkars katten er gjort i rent pøbelskap av ungdommer mangler den/de personen/e god gammeldags folkeskikk! Mangel på folkeskikk mener jeg ligger kun hos foreldre. Det er og blir foreldrene som til syvende og sist har det hele og fulle ansvaret for å lære ungene sine at en et katt skal behandlet med respekt! Hvis unger ikke har fått den lærdommen når de er unger, hvordan kan man forvente at de kan vise respekt for andres eiendom senere i livet? Unger som ikke lærer seg grunnleggende respekt når de er små vil kanskje som voksne aldri lære seg respekt for andres eiendom! Hvis ugjerningen på katten er gjort som pøbelskap bør dette få konsekvenser for ungene!
 
 
Hvis ugjerningen mot katten er gjort med hensikt for å drepe er dette dypt tragisk! Ingen har noe rett i å drepe en katt uansett! Katten har like mye rett i å leve som en hund! En katt og en hund er likestilte dyr!
 
 
Som katteier selv vet jeg at det er mange mennesker som ikke liker katter, men de har ingen har rett i å skade en katt av den grunn!
 
 
Jeg spør meg selv om de som mishandler dyr (slik som Smed ble) kan ha store psykiske problemer? Det kan kanskje se slik ut. Kanskje dyremishandlere også har store problemer med agresjon og sinne? Veien fra å mishandle et stakkars forsvarsløst dyr til å mishandle et barn er kanskje ikke så veldig lang!
 
 
Uansett mener jeg at dyremishandlere må ha psykiske problemer! Ingen oppegående folk med vett og forstand mishandler et dyr!
 
 
Nå må Norske politikere få øynene opp for at vi må få strengere straffer for dyremishandling! Det hjelper ikke å få et vennlig klapp på skulderen. Dyremishandling er og blir kjempealvorlig, og det må slås ned på!
 
 
Jeg tenker på familien til katten Smed hvor fortvilte de var de fikk høre hva som hadde skjedd. I artikkelen på Adressavisen.no står det at eierne til Smed først ble sinte og så lei seg. Som stolt eier av kjempeherlige katter selv, har jeg kjempestor forståelse for reaksjonsmåten til eierne til katten Smed! Nå skal eierne til Smed anmedle mishandlingen, og jeg håper for Guds skyld at de finner vedkommende som har gjort dette slik at den/de kan få straffen sin så det holder!
 
 
Jeg er engasjert i kampen for dyr sine rettigheter, og jeg kjemper sammen med flere andre dyreelskere om å få et dyrepoliti i Norge. Det er på høy tid!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...