NOE Å TENKE OVER FOR FLERE… KLAR DEFINISJON PÅ HVA SOM ER OG BLIR MOBBING!

Som mine bloggvenner og bloggfølgere har fått med seg avskyr jeg mobbing. Når jeg ser at det foregår mobbing sier jeg fra, og jeg sår for det jeg mener.
 
 
På barneskolen var jeg alltid den som som tok parti for de som ble mobbet, og jeg sa i fra om hva jeg syntes om den stygge oppførselen til mobberne. Jeg har blitt lært opp til å si fra når jeg ser urettferdighet, og det gjør jeg også på nettet gjennom bloggen min og snapchaten min.
 
 
Tusen takk kjære snapchatfølgere for alle de positive tilbakemeldingene jeg mottok på min snap chat etter min utblåsning jeg hadde om rampelyset og kvinneguiden, og særlig den stygge og hatske mobbingen av min gode bloggvenninne Mette ❤❤❤ Setter stor pris på kommentarene og engasjementet deres. Deres engasjement viser det faktum at vi er flere som tolket at tråden på kvinneguiden om Mette var og er en ren mobbetråd!
 
 
Mobbing er mobbing uansett hvordan vi snur og vender på det, og mobbing foregår i det virkelige liv og på nettet. Definisjonene for hva som er mobbing er klare! Det finnes ingen unnskyldning. Mobberne på rampelyset kommer aldri noen sinne til å innrømme eller innse deres negative atferd!
 
 
Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Selv om Mette innrømmet at hun hadde to brukere som hun prøvde å forsvare seg selv med var hun i mindretall mot de glupske ulvene. Ergo var det preget av ubalanse i styrke forholdet! Mobbingen av Mette har foregått over tid!
 
 
Den svenske psykologen Dan Olweus, som er en sentral forsker på fenomenet mobbing, utdyper begrepet på følgende vis:
 
 
– Ordet kommer fra den engelske ordstammen mob – hvilket antyder at det vanligvis er en stor (og anonym) gruppe som er den aktive parten. Men begrepet rommer også situasjoner der én enkelt person trakasserer og plager en annen (mobbeofferet).
 
– En person blir derfor mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra én eller flere personer.
 
– Det å påføre, eller ha med hensikt å påføre, en annen person skade eller ubehag, regnes som en negativ eller aggressiv handling. Olweus definerer at slike negative handlinger kan forekomme i tre uttrykksformer:
 
1) Verbale negative handlinger: det å fremsette trusler eller hånlige, stygge og ubehagelige uttalelser – med hensikt om å ramme en annen.
 
2) Fysiske negative handlinger: det å slå, skubbe, sparke, knipe eller holde noen fast mot deres vilje.
 
3) Negative handlinger uten bruk av ord og fysisk kontakt: det å vende ryggen til, eller vegre seg mot å etterkomme en annen person ønsker, når dette gjøres for å irritere eller såre den andre parten.
 
– For å defineres som mobbing, må det foreligge en ubalanse i maktforholdet mellom partene. Den som utsettes for de negative handlingene har vanligvis ikke så lett for å forsvare seg, og blir hjelpeløs i møte med disse. Situasjoner der to personer som er tilnærmet likeverdige psykisk og fysisk er i konflikt, krangler eller slåss, går ikke under definisjonen mobbing.
 
Det er vanlig å skille mellom direkte og indirekte mobbing:
 
– Direkte mobbing foregår åpenlyst og skjer under direkte mellom-menneskelig kontakt – med åpne og synlige overgrep mot offeret.
 
– Indirekte mobbing omfatter atferd som ikke behøver å skje direkte mellom mobberen(e) og den som mobbes. Kan ta form av baksnakking og ryktespredning, sosial isolering og sosial manipulasjon med mål om å få andre marginalisert og/eller ekskludert fra enkelte grupper.
 
Digital mobbing, det vil si mobbing via elektroniske medier, regnes nå som en tredje kategori.
 
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Det kan ikke stikkes under en stol at flere av disse punktene har foregått og foregår på tråden om Mette på kvinneguiden, bortsett fra fysisk mobbing siden mobbingen foregår og har foregått digitalt.
 
 
Her er også noen definisjoner om hva som er mobbin:
 
 
Digital mobbing er definert som ei aggressiv handling eller åtferd utøvd ved bruk av elektroniske hjelpemiddel av ei gruppe eller ein person – gjentatt over tid – mot eit offer som ikkje kan forsvare seg.
 
Slik er digital mobbing ei form for systematisk misbruk av makt utøvd gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
 
Dette er ei utviding av definisjonen av tradisjonell mobbing som vert sett som handling gjort med hensikt for å skade ein annan person som har vanskeleg for å forsvare seg. Mobbing vert gjentatt over tid og er karakterisert av ulikt styrkeforhold mellom mobbaren eller mobbarane og offeret.
 
Digital mobbing er eit relativt nytt fenomen som særleg dei siste 15 åra har fått auka fokus ettersom ulike tekniske hjelpemiddel har gitt nye former av mobbing. Særleg har smarttelefonane gitt heilt nye muligheiter for å utøve mobbing. Sjølv om forskinga på feltet er aukande, må ein sjå digital mobbing som eit fagområde som framleis er i utvikling.
 
 
Digital mobbing skil seg frå tradisjonell mobbing på ulike måtar:
 
– Til ei viss grad avheng høve til å utøve digital mobbing av teknisk ekspertise.
 
– Digital mobbing er primært indirekte og føregår ikkje ansikt til ansikt og mobbaren kan såleis ofte vere anonym.
 
– Utøvaren(ane) ser vanlegvis ikkje reaksjonen til offeret, i alle fall ikkje på kort sikt.
 
– Ulike tilskodarroller ved digital mobbing er meir komplekse enn ved tradisjonell mobbing. Til dømes kan tilskodarar vere saman med utøvaren når handling vert utøvt eller posta, men saman med offeret når meldinga vert mottatt.
 
– Eit motiv for tradisjonell mobbing er statusen ein oppnår ved å utøve makt over andre framfor vinter eller tilskodarar, men dette manglar ofte for utøvaren av digital mobbing.
 
– Bredda eller mengda av potensielle tilskodarar eller vitne er større ettersom digital mobbing kan nå eit stort publikum i og utanfor jamaldringsgruppa samanlikna med dei relativt små gruppene ein normalt når gjennom tradisjonell mobbing.
 
– Det er vanskeleg å røme frå eller sleppe unna digital mobbing. Det er ingen trygg stad, ingen stad ein slepp unna. Det kan i prinsippet skje 24 timar i døgnet ettersom offeret kan få sendt meldingar til mobiltelefonen eller pc-en, eller vert negativt omtalt på nettsider, uansett kvar dei er.
 
Kilde:
https://snl.no/digital_mobbing
 
 
Det som står skrevet på denne nettsiden viser klart og tydelig hva nettmobbing er, og det er dèt Mette har blitt utsatt for av mange brukere på rampelyset! Mette har regelrett blitt mobbet og hetset over lengre tid av anonyme nettroll som er og blir mobbere!
 
 
Det har vært ren personhets av Mette som privatperson, ondsinnet ryktespredning av Mette som privatperson, spekulasjoner om Mette som privatperson og hennes familie, og ondsinnet sverting. Alt dette med mål for å såre Mette.
 
 
Mobberne unnskylder seg med at så lenge noen har en offentlig blogg må de tåle å få kritikk! Mobbing er ikke kritikk, og det har aldri vært kritikk! Alle sammen tåler saklig kritikk, men når saklig kritikk går over til å bli reinhekla mobbing er det ikke kritikk lengre!
 
 
Ingen skal behøve å stå alene i en slik kamp, og Mette var ikke sterk nok. Det er forståelig. Hun brukte to brukere for å forsvare seg selv mot ulvene. Jeg skjønner Mette kjempegodt. Mette innrømmet dette, og hun la seg flat. Dette ble ikke godt mottatt!
 
 
Nå har ulvene på nytt angrepet og angriper Mette mer enn noen sinne 😢 De får det til og høres ut som hun har gjort noe straffbart! Mette gjorde det eneste rette, og det var å forsvare seg selv fra mobberne.
 
 
Det er flere av mine bloggvenner og snapchatfølgere som har sett det samme som meg på sidelinjen om hva som foregikk og foregår. Vi føler oss maktesløse, men velger å støtte Mette på hver vår måte. En ting er sikkert, og det er at mobberne på rampelyset en dag vil tape! De har allerede tapt ansikt!
 
 
Til dere som ser at det foregår klar mobbing! Gjør noe! Ikke sitt på sidelinjen å se på, og ikke si til en som blir mobbet: “Det er ikke noe å bry seg om”. Jeg bryr meg ikke om jeg blir upopulær p.g.a mine meninger når det gjelder nettmobbing og netthets.
 
 
Om man ikke har en bruker på kvinneguiden kan man støtte en som blir mobbet på andre måter enten via blogg, facebook, instagram eller snapchat. Jeg kommer aldri til å åpne meg en bruker på kvinneguiden! Slike anonyme diskusjonsforum hvor det foregår så mye mobbing og hets av personer byr meg i mot!
 
 

SKAM DERE RAMPELYSMOBBERE SOM STYGT MOBBER MIN BLOGGVENN METTE ASK!

Jeg hater urettferdighet, mobbing og hets. Det gjelder både i det virkelige liv og på internett. Da blir jeg rasende sint at jeg ser rødt!
 
 
På kvinneguiden har de som jeg har nevnt flere ganger noe som heter rampelyset hvor kjendiser, bloggere, youtubere, snappere, instagrammere og influencere diskuteres.
 
 
De som skriver kvinneguiden er anonyme skjult bak et anonymt nicknavn. Av og til skjønner jeg ikke hvordan den kan være lov. Jeg har sett og lest med egne øyne kommentarene om de forskjellige personene. Mange av kommentarene som blir skrevet er kjempestygge og ufine, og faktisk er det ren og skjær netthets og mobbing!
 
 
Mange som sitter og skriver sine meninger på rampelyset følger med på kjendisene, instagrammerne, youtuberne, bloggerne, snappere og influencere på deres sosiale medier.
 
 
Der sitter de og følger med dem med lupe og argusøyne. Mange lar seg bevisst irritere. Denne irritasjonen over influencere, bloggere, youtubere, snappere og kjendiser tar de ut på de forskjellige trådene som handler om en eller annen av dem. Diskusjonsdeltakerne sitter dag ut og dag inn og kommenterer på noen av trådene. De er rett og slett avhengige av å følge med dem på deres sosiale medier. Det gir ingen mening å følge en snapper, influencer, blogger, youtuber, instagrammer eller kjendis når man blir irritert av å følge vedkommende! Nei da, de følger med for å ha noe å slarve om! Så enkelt er det!
 
 
Enkelte tråder er fylt opp med direkte personangrep mot vedkommende tråden handler om. Det er fylt opp med stygg og ondskapsfull latterliggjøring, stygg og ondskapsfull ryktespredning, de lager usanne konspirasjonsteorier og de sitter og lyver og setter ut løgnerr om vedkommende tråden handler om.
 
 
Noen tråder lyser det direkte hat mot den tråden handler om 😢 De ytrer seg som om de skulle kjenne vedkommende privat. Sannheten er at de kun kjenner snapperen, influenceren, bloggeren, youtuberen, instagrammeren og kjendisen gjennom deres sosiale medier, og de tenker ikke over at det er mye de faktisk ikke får se av privatlivet!
 
 
På de ulike trådene er det gjengangere som sitter og skriver, og de sitter der dag ut og dag inn. Hvilket tragisk liv de har! Skulle tro de ikke har andre ting å gjøre enn å bo på kvinneguidens rampelys.
 
 
Den siste måneden har jeg fulgt med en tråd på rampelyset som omhandler min gode bloggvenninne Mette Ask https://forum.kvinneguiden.no/topic/1258483-metteaskbloggno/page/667/#comments
 
 
De samme gjengangerne sitter dag ut og dag inn og skriver på trådene om de forskjellige bloggerne, influencerene, youtuberene, snapperne og kjendisene. Det er gjengangere som: Flettfrid, lilletyrkia, Visvas, Heartgirl, Citha, Orly, Jammf,
Xmasclovn og nomore82 for å nevne noen som de siste ukene har sittet 24/7 og rettet sitt hat og negativ kritikk mot Mette!
 
 
Med hånden på hjertet synes jeg oppriktig synd på MA og alt hun får gjennomgå på tråden som handler om henne ❤😢
 
 
I dag begynte jeg faktisk å gråte for jeg ble rasende sint at jeg så rødt på hva folk kan få seg til å skrive på nettet under et anonyme nick! Jeg hadde så lyst i å opprette meg en bruker på kvinneguiden, men fornuften min vant. I stedet velger jeg å støtte min kjære bloggvenninne Mette gjennom dette blogginnlegget og på hennes egen snapchat ❤❤❤
 
 
Det som står skrevet på tråden om MA er kjempestygt, for det er regelrett anonym netthets, det er ren aggresjon mot Mette, stygg ryktespredning, stygge løgner, ondskapsfull latterliggjøring, usaklig kritikk av Mette som person og ikke minst ren hevngjerrighet!
 
 
Alt det Mette gjør på snapchat og blogg brukes i mot henne. Mette kan ikke si eller gjøre noe før hennes mest ivrige motstandere går amok på tråden som handler om henne.
 
 
Mette kritiseres for den minste lille ting. Her er noen eksempler: Det var oppstyr og stygg kritikk når Mette giftet seg med sin kjære H og de fikk unge sammen, det ble stygg kritikk av Mette når datteren og barnebarna bodde hjemme hos Mette en periode, det var stygg kritikk av Mette når H skulle komme til Norge, det var stygg kritikk av Mette når datter hadde på seg en strømpebukse, det var stygg kritikk når Mette prøvde samsoving med sin yngste datter, er og har vært stygg kritikk av Mette når hun kjøper brukte ting på finn.no, det har vært stygg kritikk mot Mette at hun kjøpte en brukt campingvogn som hun pusset opp og dro på ferie med og noe av det som tok kaken var stygg kritikk mot Mette da hun ville avbryte ferie p.g.a været.
 
 
All denne stygge kritikken av Mette skrives sekunder etter hun har publisert noe på bloggen sin eller snapchat. Normalt sett ville man valg å avfølge et menneske på hans/hennes sosiale medier hvis vedkommende irriter så mye med det han/hun sier eller gjør. Det gjør ikke de som misliker Mette! De følger med kun for å ha noe å slarve om, og for å hetse, rakke ned på, latterliggjøre og vri og vrenge på alt som Mette gjør og sier 😢 Slike ekle slarvemennesker byr meg i mot. Jeg blir direkte kvalm av å se slike diskusjonsforum.
 
 
Det er ikke bare mot Mette det er hets og latterliggjøring av. Noen av Mette sine mest ivrige motstandere som daglig bor på tråen som handler om Mette tåler ikke at de blir motsagt av noen som er uenige med dem eller noen som støtter Mette.
 
 
På tråden som handler om Mette blir de som støtter Mette halshugget, vedkommende får stygge beskyldninger om at vedkommende er bloggeren selv, vedkommende får kjempestygge beskyldninger rettet mot seg at hun/han vil ødelegge diskusjonen og vedkommende blir beskyldt for å bruke hersketeknikker.
 
 
Noen av de faste gjengangerne på som sitter og ytrer seg på kvinneguidens rampelys viser at de er villige til å gå over lik i sin iver etter å sverte den som omtales.
 
 
Mamma til Michelle opplevde at noen på tråden som handler om henne på kvinneguiden sendte en anonym bekymringsmelding til barnevernet. Bloggeren Kristin Gjeldsvik opplevde også at noen sendte en anonym bekymringsmelding til barnevernet fordi de stod frem som veganere. Begge sakene ble selvsagthenlagt.
 
 
Når barnevernet får inn anonym bekymringsmelding vedrørende unger må de ta det alvorlig. De gjør bare jobbene sine. Jeg er sikker på at de sitter og rister oppgitt på hodet at en bloggleser virkelig synker så dypt at hun/han sender en bekymringsmelding om en blogger som de ikke kjenner som privatperson en gang, men kun i fra deres sosiale medier.
 
 
Det at en følger av en blogger, youtuber, instagrammer, snapper eller kjendis velger å sende en bekymringsmelding til barnevernet sier så mye om hvor full av hat og hevn vedkommende er, og det verste er at vedkommende ikke kjenner personen som privatperson en gang!
 
 
I det siste har det stormet om Mette sin blogg. Hun har stått frem og fortalt at hun ikke ønsker å ta vaksinen. Den diskusjonen ønsker jeg ikke å ta på min blogg siden jeg selv mener alle bør ta vaksinen.
 
 
Mette har direkte blitt stygt hetset, mobbet, latterliggjort og personangrepet på tråden som handler om henne. Det ble ikke bedre da Mette kunngjorde at hun har skrevet en artikkel til BT om det å avstå fra vaksinen.
 
 
På tråden om seg får hun beskyldninger om å være løgner, kynisk, beregnende og kald. Slike beskyldninger så lavmål å komme med at jeg finner ikke ord! Jeg kjenner jeg blir rasende sint! Det oser hat av disse beskyldningene om Mette!
 
 
På sin snap chatten sin var hun uheldig og gjorde en feil som hun rettet opp i selv da hun oppdaget den. En eller annen idiot på rampelyset hadde da rukket å ta et skjermbilde av det Mette la ut og delt det på rampelystråden som handler om Mette.
 
 
Det førte til at Mettes motstandere fikk blod på tann, og fikk det for seg at Mette hadde brutt taushetsplikten noe hun slett ikke hadde gjort!
 
 
Mette har aldri oppgitt hvor hun jobber! Hun har aldri nevnt navn på noen av dem hun jobber sammen med, og hun har aldri tatt ett bilde i nærmiljøet som kan avsløre hvor hun jobber!
 
 
I dag har tråden om Mette vært direkte stygg og motbydelig å lese! Jeg har aldri i mitt liv opplevd å lese noe så hatsk på nett noen gang!
 
 
Der sitter den hatefulle gjengen og kaster stein i glasshus. De truet med å kontakte Mettes arbeidsgiver! Fy jeg blir rasende sint at jeg kunne ha filleristet hver og en av Mettes motstandere for deres kjempestygge og nedlatende ytringer 😒
 
 
Takk og lov kom MA dem i forkjøpet. Hun har selv pratet med sjefen sin som støtter henne og har gitt tips til forbedringer med artikkelen som hun skal sende til BT. Ikke minst sier sjefen at hun ikke har brutt taushetsplikten 😊
 
 
Det fryder meg grønn at Mette kom sine motstandere på rampelyset i forkjøpet 😊 Igjen sier jeg den godhjertede og snille vinner alltid, og i dette tilfellet vant Mette overlegent 10-0 over sine motstandere som sitter og sprer om seg med møkk, eder, galle og dritt om Mette. Det er så til pass for dem 🤣😂
 
 
Mettes motstandere som sitter og sprer om seg med møkk, dritt, hetser, holder på med direkte nettmobbing av Mette, setter ut sårende rykter og løgner om Mette og latterliggjør Mette må komme seg ned fra sin høye hest og se seg selv i speilet! De kaster rett og slett stein i glasshus. Nå kan de ta bjelken ut av sitt eget øye!
 
 
Mettes motstandere som aldri til å innrømme noen ting, og de eier ikke ett fnugg av selvinnsikt og selverkjennelse til å se hvordan de oppfører seg på nettet!
 
 
Noen av trådene på rampelyset som handler om noen bloggere, influencere, snappere, youtubere, instagrammere eller kjendiser burde blitt slettet, for det faktisk grov mobbing og netthets som skjer! Jeg er dypt rystet, og ikke minst rasende sint på slarvefolka sin oppførsel!
 
 
Som utenforstående leser og som Mette sin bloggvenn kan jeg ikke sitte å se på hvor stygt og nedlatende Mette blir behandlet. Det gjør meg kjempevondt 😢 Jeg kan ikke sitte å se på uten å reagere på all dritten og negativiteten som utenforstående skriver om Mette uten å kjenne henne personlig!
 
 
Det er på tide av vi begynner å stå opp og sier i fra at slike diskusjonsforum hvor andre mennesker blir diskutert på en negativ og nedlatende måte gjennom hets, mobbing, latterliggjøring, ryktespredning og løgner godtar vi ikke!
 
 
Nå er det på tide å stå opp for de som opplever å bli hetset og mobbet på nett. Vi skal ikke godta det! Skal vi få slutt på netthetsing og nettmobbing må vi begynne å si fra! Det holder ikke å sitte for seg sel å si at man tar avstand fra det, men det må handling til!
 
 
Jeg velger å støtte Mette, fordi hun er en jordnær, ærlig, snill, koselig jente som jeg troe med 100% sikkerhet viser nestekjærlighet og omsorg til mennesker rundt seg ❤❤❤
 
 
Hun er til stor inspirasjon for oss 40+ bloggere. Flere kan kjenne seg igjen i Mettes sitt liv som mamma, ektefelle, mormor, hus, hjem, hage og jobb.
 
 
Mette viser livet sitt på godt og vondt, og hun tør å være seg selv. Det står det respekt av. Det hatet hun opplever å motta på tråden som handler om henne på rampelyset på kvinneguiden er det styggeste tråden jeg noen sinne har lest på! Jo mer jeg tenker over det jo mer rasende sint blir jeg!
 
 
Når skal dere som sitter og mobber, hetser, latterliggjør, lyver og daglig kritiserer Mette fatte og begripe at dere selv er årsaken til at dere blir provoserte av å følge Mette på hennes sosiale medier. HVIS DET ER SÅ ILLE AVFØLG HENNE DA VEL!
 
 
Mettes motstandere på rampelyset kan klappe igjen brødskuffen med den idiotiske unnskyldningen om at hun må tåle å få kritikk om innholdet på bloggen og snapchat når hun velger å blogge og snape offentlig! Selv om Mette er en offentlig blogger og snapper så skal hun for pokker ikke tåle mobbing og netthets, for det er direkte mobbing og hets flere av dere motstandere av Mette holder på med!
 
 
Kjære, kjære Mette! Det er lett for andre å si at du ikke må la deg knekke av mobbingen og hetsen du blir utsatt for, men du skal vite at vi er mange bloggere og følgere av deg som ser og skjønner hvor fantastisk jordnær, varm, raus og ærlig blogger du virkelig er ❤❤❤
 
 

 
 
DU SOM LESER AV MIN BLOGG HAR IKKE LOV TIL Å TA KOPI I FORM AV SKJERMBILDER AV TEKST JEG SKRIVER ELLER BILDER JEG DELER! DET VIL MEDFØRE POLITIANMELDELSE!
 
Kilde: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/110864

PRINSESSE MÄRTHA LOUISE HETSET OG LATTERLIGGJORT PÅ RAMPELYST PÅ KVINNEGUIDEN!

Igjen vil jeg belyse et tema jeg er svært engasjert av, og det er anonym nettmobbing og netthets.
 
 
Jeg fatter og begriper ikke at noen få nettforum tillater at sine brukere kan sitte å ytre seg som anonym på en svært nedlatende måte om mennesker de ikke kjenner personlig i det hele tatt! Det er en skam at dette i det hele tatt er lov.
 
 
Ja, du gjettet kanskje riktig at jeg mynter igjen til det verste diskusjonsforumet på Kvinneguiden som heter for Rampelyset: https://forum.kvinneguiden.no/forum/285-rampelyset/
 
 
Inne på Rampelyset sitter det en fast gjeng som flere andre med meg mener er nettmobbere. Dette vil de aldri i livet innrømme selv. Selv mener de at de som gir dem kritikk er mobbere! Det er et typsik reaksjonsmåte hos de som er mobbere!
 
 
De rakker ned på kjendiser, influencere, bloggere, og andre som holder på med sosiale medier og de holder på med nettmobbing! Med nettmobbing mener jeg da: Sverting, ryktespredning, løgner, hetsing av utseende, prøve å sette medisinsk diagnose uten at de har fagkompetanse til å gjøre det m.m. Det verste er at de selv velger av egen fri vilje velger å følge disse kjendisene, bloggerne, influencerne og snapperne på sine sosiale medier. Etterpå løper de rett inn på Rampelyset for å sverte vedkommende. Det gir ingen mening.
 
 
De unnskylder seg med at de har et samfunnsansvar. Når ble det samfunnsansvar å sitte som anonym på et nettforum å mobbe? Det er ikke å ha samfunnsansvar! Tvert om!
 
 
Heldigvis og takk og lov finnes det en hemmelig og lukket gruppe på face book med godt over 500 medlemmer som har fått nok av disse nettmobberne på Rampelyset og andre anonyme diskusjonsforum.
 
 
Felles for oss i face book gruppen er at vi ser at disse nettmobberne dag inn og til og med på natten sitter og uttaler seg stygt om mennesker de ikke kjenner! Grunnen til at gruppen er hemmelig og lukket er for de som er moderatorer på ikke ønsker at noen uvedkommende inn på gruppen. Det skal være en gruppe hvor vi stoler på hverandre.
 
 
På den facebookgruppen ber vi om at medlemmene bruker denne lenken til å anmelde bl.a Rampelyset, for nettmobbing er og blir straffbart!
 
 
Igjen vil jeg be og oppfordre mine kjære lesere å gå inn på linken under for å anmelde Rampelyset på Kvinnegudien!
 
 
https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/hatefulle-ytringer-pa-internett/
 
 
I det følgende har jeg noen eksempler på kommentarer som har blitt skrevet på Rampelyset som er og blir personhets av kjendiser, bloggere og influencere.
 
 
Når brukerne Rampelyset og en blogger som blogger om influencere selv gjengir blogginnlegg og andres kommentarer i sin helhet i form av skjermbilder m.m, så gjør jeg det uten å ha dårlig samvittighet. Jeg har anonymisert hvem som har skrevet de ulike kommentarene. Alle kommentarene har blitt skrevet av brukerne på Rampelyset.
 
 
Kommentarene har jeg lest på forskjellige tråder, og de er kun eksempler!
 
 
Denne kommentaren ble skrevet på tråden som handlet om Anne Brith og hennes bedrift: “Anne Brith er gorre heslig”.
 
 
Denne tråden handlet om Anne Brith og hennes bedrift. Er det å skrive at Anne Brith er “gorre heslig” å skrive om bedriften? Nei! Dette burde brukeren kjennet til, for brukeren er en av de mest aktive til å skrive på trådene på Rampelyset! Her går brukeren til stygg personangrep mot Anne Brith! Når man kaller en person for heslig er det personangrep og mobbing av utseende!
 
 
Her er en annen kommentar som stod også skrevet i tråden som handlet om Anne Brith og hennes bedrift: “Det er skummelt å se et menneske som AB i aksjon i offentligheten. Minner meg utrolig mye om min egen mor, som er en ekte narsisist….”
 
 
Hvem har rett til å kalle noen de ikke kjenner for narsisist? Vedkommende setter ubegrunnet og indirekte en medisinsk diagnose på Anne Brith når hun sammenlikner henne med sin narsisistiske mor. Ingen har noe rett til å sette medisinske diagnoser på uten grunnlag, og jeg vedder på at vedkommende bruker ikke har utdanningen til å sette slike diagnoser på andre!
 
 
Huff 🙁 Jeg blir rasende sint at jeg ser rødt når jeg ser feige anonyme mobbere sitte på et offentlig nettforum og skriver slike kommentarer hvor de setter psykiske diagnoser på mennesker de ikke kjenner, og uten grunnlag!
 
 
Gjengangerne på Rampelyset har en hobby å gruble i kjendisenes, bloggernes og influencernes økoomi. Her et eksempel på det: “Tviler litt på at hun har 2,1 mill i egenkapital pluss 350 000 til dokumentavgift liggende kort tid etter at hun nesten gikk konkurs (igjen) pga skattegjeld på 660 000. Men det er jo mange fine luftslott omkring…”
 
 
Det er en uting å blande seg bort i andres økonomi! Typisk unnskyldning er at når noen velger å være en offentlig person må de godta at andre blander seg inn i økonomien deres. Nei, nei og atter nei! De må ikke godta det! Det er den dårligste unnskyldningen å unnskylde seg med når man kritiserer hva kjendisene, bloggerne og influencerne bruker pengene sine på.
 
 
En annen bruker på Rampelyset skriver: “Gratulerer med luftslottet.” Den kommentaren var ikke direkte mobbing, men derimot nedlatende!
 
 
Her er eksempler på et par stygge kommentarer som handler om utseende på en influencer/blogger: “Altså. Disse kjolene. Hvorfor skal hun på død og liv kle seg som en prostituert.”
 
 
“Jeg lurer også på hva arbeidsgiver XXL syn på at hun bruker tid på å snappe derfra…. Undertøyet er helt uten hold, og dermed elendig reklame for Change. Og den sterke trange til å poste selfier hele tiden virker ganske “sykelig” på meg i hvertfall. Det er ikke bare neglene som burde bort om man skal jobbe i helsevesenet. Hun burde tone ned hårfargen.”
 
 
Aller først. Hva om influenceren/bloggeren bruker tiden på å snappe i sine pauser på jobben? Det har bloggeren sin fulle rett til! Brukeren på Rampelyset vet ingenting om når denne influenceren/bloggeren har sine pauser.
 
 
Hvis det er så fælt at influenceren/bloggeren tar selfier hele tiden, så for pokker slutt å følge vedkommende! Ikke sitt å klage på et offentlig nettforum på det du ser på influenceren/bloggeren sin snap! Det er vedkommende bruker som skriver på Rampelyset som fremstår som avhengig av å følge influenceren/bloggeren på sosiale medier.
 
 
Når den anonyme brukeren på Rampelyset skriver i sin kommentar at det er sykelig av influenceren/bloggeren å ta selfier hele tiden, gis det en indirekte diagnose av influenceren/bloggeren uten å ha grunnlag for det! Brukeren velger selv om du vil følge vedkommende influencer/blogger!
 
 
Til og med vår egen Prinsesse Märtha Louise har fikk en egen tråd på Rampelyset! Der snakker vi også regelrett stygg mobbing og hets av Prinsesse Märtha Louise. Skulle tro at man hadde mer respekt for en av Kongefamiliens medlemmer, men nei da! Tråden får stå åpen, og det er kjempetrist at de anonyme nettmobberne på Rampelyset ikke har respekt for en av Kongefamiliens medlemmer.
 
 
Denne kommentaren som jeg viser til nå er stygg nettmobbing og personangrep av Prinsessen: “Endelig har prinsessen fått en kjæreste som er like klin kokkos spik spenna gæærn som hun selv! Ari Behn var alt for normal.”
 
 
En annen kommentar som ble skrevet under tråden som handlet om Prinsesse Märtha Louise: “Vi er ikke tjent med helsepersonell som fronter englesnakk, åndetro og hevder å kommunisere med døde. Hun burde fratas prinsessetittel! OG autorisasjon på fysioterapeut.” Denne kommentaren er og blir mobbing og hetsing av Prinsessen som privatperson pga hennes tro!
 
 
Prinsesse Märtha Louise blir omtalt en “idiot” i en kommentar på tråden som handler om henne, og i den samme kommentaren skriver samme bruker: “Stakkars familien hennes”! Prinsesse Märtha Louise er en del av vår kjære Kongefamilie, og man omtaler Kongefamiliens medlemmer med respekt!
 
 
Her kan dere se hva brukerne på Rampelyset skriver og omtaler vår Prinsesse Märtha Louise: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1277494-prinsessen-ny-kj%C3%A6reste/
 
 
Hele tråden om Prinsesse Märtha Louise på Rampelyset burde ha blitt fjernet ved øyeblikkelig virkning! Tråden får stå! Bare det at en slik tråd på et ofentlig nettforum hvor det foregår mobbing og hets av vår egen Prinsesse Märtha Louise burde ha blitt anmeldt!
 
 
Når Kvnneguiden og da Rampelyset som underforum tillater en slik type tråd om et av Kongefamiliens medlem blir omtalt på en svært negativ og stygg måte som det hun har blitt i tråden har jeg null respekt for Kvinneguiden og da særlig Rampelyset! Jeg vil gå så langt å si at Prinsesse Märtha Louise blir hetset, latterliggjort og mobbet pga sitt livssyn og tro! I følge definisjoner om hva som er mobbing, er latterliggjøring av livssyn og tro mobbing!
 
 
Rampelyset er og blir et forum full hvor mobbing står i hovedfokus! Det er bl.a personhets (tråden om Anne Brith og flere andre tråder), persontrakassering (flere trådeer), hets av utseende (ta f.eks. tråden om Helene Drage, Sophie Elise, Anne Brith og flere tråder), hets og latterliggjøring av religion/tro (tråden om Prinsesse Märtha Louise er et eksempel på det), latterliggjøring (tråden om Anne Brith og flere andre tråder), spekulasjoner (flere tråder) og hets, mobbing og innblanding i de influencerne som blogger om sine unger (Pilotfrue, Caroline Berg Eriksen, Anna Rasmussen med flere).
 
 
Vi må ikke sitte passive å se på at det foregår anonym nettmobbing på offentlige nettsider! Det burde ikke være lov for at brukere ved ulike nettforum skal få være anonyme! Skal vi få stoppet anonym netthets og nettmobbing må vi si fra at dette aksepterer vi ikke!
 
 

Vær mot andre slik at du vil at andre skal være mot deg <3 🙂

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...