NOE Å TENKE OVER FOR FLERE… KLAR DEFINISJON PÅ HVA SOM ER OG BLIR MOBBING!

Som mine bloggvenner og bloggfølgere har fått med seg avskyr jeg mobbing. Når jeg ser at det foregår mobbing sier jeg fra, og jeg sår for det jeg mener.
 
 
På barneskolen var jeg alltid den som som tok parti for de som ble mobbet, og jeg sa i fra om hva jeg syntes om den stygge oppførselen til mobberne. Jeg har blitt lært opp til å si fra når jeg ser urettferdighet, og det gjør jeg også på nettet gjennom bloggen min og snapchaten min.
 
 
Tusen takk kjære snapchatfølgere for alle de positive tilbakemeldingene jeg mottok på min snap chat etter min utblåsning jeg hadde om rampelyset og kvinneguiden, og særlig den stygge og hatske mobbingen av min gode bloggvenninne Mette ❤❤❤ Setter stor pris på kommentarene og engasjementet deres. Deres engasjement viser det faktum at vi er flere som tolket at tråden på kvinneguiden om Mette var og er en ren mobbetråd!
 
 
Mobbing er mobbing uansett hvordan vi snur og vender på det, og mobbing foregår i det virkelige liv og på nettet. Definisjonene for hva som er mobbing er klare! Det finnes ingen unnskyldning. Mobberne på rampelyset kommer aldri noen sinne til å innrømme eller innse deres negative atferd!
 
 
Mobbing defineres vanligvis som negativ eller ondsinnet atferd, som gjentas og foregår over tid, i en relasjon som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene – det vil si at den som blir utsatt for plagingen har vanskelig for å forsvare seg.Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Selv om Mette innrømmet at hun hadde to brukere som hun prøvde å forsvare seg selv med var hun i mindretall mot de glupske ulvene. Ergo var det preget av ubalanse i styrke forholdet! Mobbingen av Mette har foregått over tid!
 
 
Den svenske psykologen Dan Olweus, som er en sentral forsker på fenomenet mobbing, utdyper begrepet på følgende vis:
 
 
– Ordet kommer fra den engelske ordstammen mob – hvilket antyder at det vanligvis er en stor (og anonym) gruppe som er den aktive parten. Men begrepet rommer også situasjoner der én enkelt person trakasserer og plager en annen (mobbeofferet).
 
– En person blir derfor mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra én eller flere personer.
 
– Det å påføre, eller ha med hensikt å påføre, en annen person skade eller ubehag, regnes som en negativ eller aggressiv handling. Olweus definerer at slike negative handlinger kan forekomme i tre uttrykksformer:
 
1) Verbale negative handlinger: det å fremsette trusler eller hånlige, stygge og ubehagelige uttalelser – med hensikt om å ramme en annen.
 
2) Fysiske negative handlinger: det å slå, skubbe, sparke, knipe eller holde noen fast mot deres vilje.
 
3) Negative handlinger uten bruk av ord og fysisk kontakt: det å vende ryggen til, eller vegre seg mot å etterkomme en annen person ønsker, når dette gjøres for å irritere eller såre den andre parten.
 
– For å defineres som mobbing, må det foreligge en ubalanse i maktforholdet mellom partene. Den som utsettes for de negative handlingene har vanligvis ikke så lett for å forsvare seg, og blir hjelpeløs i møte med disse. Situasjoner der to personer som er tilnærmet likeverdige psykisk og fysisk er i konflikt, krangler eller slåss, går ikke under definisjonen mobbing.
 
Det er vanlig å skille mellom direkte og indirekte mobbing:
 
– Direkte mobbing foregår åpenlyst og skjer under direkte mellom-menneskelig kontakt – med åpne og synlige overgrep mot offeret.
 
– Indirekte mobbing omfatter atferd som ikke behøver å skje direkte mellom mobberen(e) og den som mobbes. Kan ta form av baksnakking og ryktespredning, sosial isolering og sosial manipulasjon med mål om å få andre marginalisert og/eller ekskludert fra enkelte grupper.
 
Digital mobbing, det vil si mobbing via elektroniske medier, regnes nå som en tredje kategori.
 
Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing
 
 
Det kan ikke stikkes under en stol at flere av disse punktene har foregått og foregår på tråden om Mette på kvinneguiden, bortsett fra fysisk mobbing siden mobbingen foregår og har foregått digitalt.
 
 
Her er også noen definisjoner om hva som er mobbin:
 
 
Digital mobbing er definert som ei aggressiv handling eller åtferd utøvd ved bruk av elektroniske hjelpemiddel av ei gruppe eller ein person – gjentatt over tid – mot eit offer som ikkje kan forsvare seg.
 
Slik er digital mobbing ei form for systematisk misbruk av makt utøvd gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).
 
Dette er ei utviding av definisjonen av tradisjonell mobbing som vert sett som handling gjort med hensikt for å skade ein annan person som har vanskeleg for å forsvare seg. Mobbing vert gjentatt over tid og er karakterisert av ulikt styrkeforhold mellom mobbaren eller mobbarane og offeret.
 
Digital mobbing er eit relativt nytt fenomen som særleg dei siste 15 åra har fått auka fokus ettersom ulike tekniske hjelpemiddel har gitt nye former av mobbing. Særleg har smarttelefonane gitt heilt nye muligheiter for å utøve mobbing. Sjølv om forskinga på feltet er aukande, må ein sjå digital mobbing som eit fagområde som framleis er i utvikling.
 
 
Digital mobbing skil seg frå tradisjonell mobbing på ulike måtar:
 
– Til ei viss grad avheng høve til å utøve digital mobbing av teknisk ekspertise.
 
– Digital mobbing er primært indirekte og føregår ikkje ansikt til ansikt og mobbaren kan såleis ofte vere anonym.
 
– Utøvaren(ane) ser vanlegvis ikkje reaksjonen til offeret, i alle fall ikkje på kort sikt.
 
– Ulike tilskodarroller ved digital mobbing er meir komplekse enn ved tradisjonell mobbing. Til dømes kan tilskodarar vere saman med utøvaren når handling vert utøvt eller posta, men saman med offeret når meldinga vert mottatt.
 
– Eit motiv for tradisjonell mobbing er statusen ein oppnår ved å utøve makt over andre framfor vinter eller tilskodarar, men dette manglar ofte for utøvaren av digital mobbing.
 
– Bredda eller mengda av potensielle tilskodarar eller vitne er større ettersom digital mobbing kan nå eit stort publikum i og utanfor jamaldringsgruppa samanlikna med dei relativt små gruppene ein normalt når gjennom tradisjonell mobbing.
 
– Det er vanskeleg å røme frå eller sleppe unna digital mobbing. Det er ingen trygg stad, ingen stad ein slepp unna. Det kan i prinsippet skje 24 timar i døgnet ettersom offeret kan få sendt meldingar til mobiltelefonen eller pc-en, eller vert negativt omtalt på nettsider, uansett kvar dei er.
 
Kilde:
https://snl.no/digital_mobbing
 
 
Det som står skrevet på denne nettsiden viser klart og tydelig hva nettmobbing er, og det er dèt Mette har blitt utsatt for av mange brukere på rampelyset! Mette har regelrett blitt mobbet og hetset over lengre tid av anonyme nettroll som er og blir mobbere!
 
 
Det har vært ren personhets av Mette som privatperson, ondsinnet ryktespredning av Mette som privatperson, spekulasjoner om Mette som privatperson og hennes familie, og ondsinnet sverting. Alt dette med mål for å såre Mette.
 
 
Mobberne unnskylder seg med at så lenge noen har en offentlig blogg må de tåle å få kritikk! Mobbing er ikke kritikk, og det har aldri vært kritikk! Alle sammen tåler saklig kritikk, men når saklig kritikk går over til å bli reinhekla mobbing er det ikke kritikk lengre!
 
 
Ingen skal behøve å stå alene i en slik kamp, og Mette var ikke sterk nok. Det er forståelig. Hun brukte to brukere for å forsvare seg selv mot ulvene. Jeg skjønner Mette kjempegodt. Mette innrømmet dette, og hun la seg flat. Dette ble ikke godt mottatt!
 
 
Nå har ulvene på nytt angrepet og angriper Mette mer enn noen sinne 😢 De får det til og høres ut som hun har gjort noe straffbart! Mette gjorde det eneste rette, og det var å forsvare seg selv fra mobberne.
 
 
Det er flere av mine bloggvenner og snapchatfølgere som har sett det samme som meg på sidelinjen om hva som foregikk og foregår. Vi føler oss maktesløse, men velger å støtte Mette på hver vår måte. En ting er sikkert, og det er at mobberne på rampelyset en dag vil tape! De har allerede tapt ansikt!
 
 
Til dere som ser at det foregår klar mobbing! Gjør noe! Ikke sitt på sidelinjen å se på, og ikke si til en som blir mobbet: “Det er ikke noe å bry seg om”. Jeg bryr meg ikke om jeg blir upopulær p.g.a mine meninger når det gjelder nettmobbing og netthets.
 
 
Om man ikke har en bruker på kvinneguiden kan man støtte en som blir mobbet på andre måter enten via blogg, facebook, instagram eller snapchat. Jeg kommer aldri til å åpne meg en bruker på kvinneguiden! Slike anonyme diskusjonsforum hvor det foregår så mye mobbing og hets av personer byr meg i mot!
 
 

SKAM DERE RAMPELYSMOBBERE SOM STYGT MOBBER MIN BLOGGVENN METTE ASK!

Jeg hater urettferdighet, mobbing og hets. Det gjelder både i det virkelige liv og på internett. Da blir jeg rasende sint at jeg ser rødt!
 
 
På kvinneguiden har de som jeg har nevnt flere ganger noe som heter rampelyset hvor kjendiser, bloggere, youtubere, snappere, instagrammere og influencere diskuteres.
 
 
De som skriver kvinneguiden er anonyme skjult bak et anonymt nicknavn. Av og til skjønner jeg ikke hvordan den kan være lov. Jeg har sett og lest med egne øyne kommentarene om de forskjellige personene. Mange av kommentarene som blir skrevet er kjempestygge og ufine, og faktisk er det ren og skjær netthets og mobbing!
 
 
Mange som sitter og skriver sine meninger på rampelyset følger med på kjendisene, instagrammerne, youtuberne, bloggerne, snappere og influencere på deres sosiale medier.
 
 
Der sitter de og følger med dem med lupe og argusøyne. Mange lar seg bevisst irritere. Denne irritasjonen over influencere, bloggere, youtubere, snappere og kjendiser tar de ut på de forskjellige trådene som handler om en eller annen av dem. Diskusjonsdeltakerne sitter dag ut og dag inn og kommenterer på noen av trådene. De er rett og slett avhengige av å følge med dem på deres sosiale medier. Det gir ingen mening å følge en snapper, influencer, blogger, youtuber, instagrammer eller kjendis når man blir irritert av å følge vedkommende! Nei da, de følger med for å ha noe å slarve om! Så enkelt er det!
 
 
Enkelte tråder er fylt opp med direkte personangrep mot vedkommende tråden handler om. Det er fylt opp med stygg og ondskapsfull latterliggjøring, stygg og ondskapsfull ryktespredning, de lager usanne konspirasjonsteorier og de sitter og lyver og setter ut løgnerr om vedkommende tråden handler om.
 
 
Noen tråder lyser det direkte hat mot den tråden handler om 😢 De ytrer seg som om de skulle kjenne vedkommende privat. Sannheten er at de kun kjenner snapperen, influenceren, bloggeren, youtuberen, instagrammeren og kjendisen gjennom deres sosiale medier, og de tenker ikke over at det er mye de faktisk ikke får se av privatlivet!
 
 
På de ulike trådene er det gjengangere som sitter og skriver, og de sitter der dag ut og dag inn. Hvilket tragisk liv de har! Skulle tro de ikke har andre ting å gjøre enn å bo på kvinneguidens rampelys.
 
 
Den siste måneden har jeg fulgt med en tråd på rampelyset som omhandler min gode bloggvenninne Mette Ask https://forum.kvinneguiden.no/topic/1258483-metteaskbloggno/page/667/#comments
 
 
De samme gjengangerne sitter dag ut og dag inn og skriver på trådene om de forskjellige bloggerne, influencerene, youtuberene, snapperne og kjendisene. Det er gjengangere som: Flettfrid, lilletyrkia, Visvas, Heartgirl, Citha, Orly, Jammf,
Xmasclovn og nomore82 for å nevne noen som de siste ukene har sittet 24/7 og rettet sitt hat og negativ kritikk mot Mette!
 
 
Med hånden på hjertet synes jeg oppriktig synd på MA og alt hun får gjennomgå på tråden som handler om henne ❤😢
 
 
I dag begynte jeg faktisk å gråte for jeg ble rasende sint at jeg så rødt på hva folk kan få seg til å skrive på nettet under et anonyme nick! Jeg hadde så lyst i å opprette meg en bruker på kvinneguiden, men fornuften min vant. I stedet velger jeg å støtte min kjære bloggvenninne Mette gjennom dette blogginnlegget og på hennes egen snapchat ❤❤❤
 
 
Det som står skrevet på tråden om MA er kjempestygt, for det er regelrett anonym netthets, det er ren aggresjon mot Mette, stygg ryktespredning, stygge løgner, ondskapsfull latterliggjøring, usaklig kritikk av Mette som person og ikke minst ren hevngjerrighet!
 
 
Alt det Mette gjør på snapchat og blogg brukes i mot henne. Mette kan ikke si eller gjøre noe før hennes mest ivrige motstandere går amok på tråden som handler om henne.
 
 
Mette kritiseres for den minste lille ting. Her er noen eksempler: Det var oppstyr og stygg kritikk når Mette giftet seg med sin kjære H og de fikk unge sammen, det ble stygg kritikk av Mette når datteren og barnebarna bodde hjemme hos Mette en periode, det var stygg kritikk av Mette når H skulle komme til Norge, det var stygg kritikk av Mette når datter hadde på seg en strømpebukse, det var stygg kritikk når Mette prøvde samsoving med sin yngste datter, er og har vært stygg kritikk av Mette når hun kjøper brukte ting på finn.no, det har vært stygg kritikk mot Mette at hun kjøpte en brukt campingvogn som hun pusset opp og dro på ferie med og noe av det som tok kaken var stygg kritikk mot Mette da hun ville avbryte ferie p.g.a været.
 
 
All denne stygge kritikken av Mette skrives sekunder etter hun har publisert noe på bloggen sin eller snapchat. Normalt sett ville man valg å avfølge et menneske på hans/hennes sosiale medier hvis vedkommende irriter så mye med det han/hun sier eller gjør. Det gjør ikke de som misliker Mette! De følger med kun for å ha noe å slarve om, og for å hetse, rakke ned på, latterliggjøre og vri og vrenge på alt som Mette gjør og sier 😢 Slike ekle slarvemennesker byr meg i mot. Jeg blir direkte kvalm av å se slike diskusjonsforum.
 
 
Det er ikke bare mot Mette det er hets og latterliggjøring av. Noen av Mette sine mest ivrige motstandere som daglig bor på tråen som handler om Mette tåler ikke at de blir motsagt av noen som er uenige med dem eller noen som støtter Mette.
 
 
På tråden som handler om Mette blir de som støtter Mette halshugget, vedkommende får stygge beskyldninger om at vedkommende er bloggeren selv, vedkommende får kjempestygge beskyldninger rettet mot seg at hun/han vil ødelegge diskusjonen og vedkommende blir beskyldt for å bruke hersketeknikker.
 
 
Noen av de faste gjengangerne på som sitter og ytrer seg på kvinneguidens rampelys viser at de er villige til å gå over lik i sin iver etter å sverte den som omtales.
 
 
Mamma til Michelle opplevde at noen på tråden som handler om henne på kvinneguiden sendte en anonym bekymringsmelding til barnevernet. Bloggeren Kristin Gjeldsvik opplevde også at noen sendte en anonym bekymringsmelding til barnevernet fordi de stod frem som veganere. Begge sakene ble selvsagthenlagt.
 
 
Når barnevernet får inn anonym bekymringsmelding vedrørende unger må de ta det alvorlig. De gjør bare jobbene sine. Jeg er sikker på at de sitter og rister oppgitt på hodet at en bloggleser virkelig synker så dypt at hun/han sender en bekymringsmelding om en blogger som de ikke kjenner som privatperson en gang, men kun i fra deres sosiale medier.
 
 
Det at en følger av en blogger, youtuber, instagrammer, snapper eller kjendis velger å sende en bekymringsmelding til barnevernet sier så mye om hvor full av hat og hevn vedkommende er, og det verste er at vedkommende ikke kjenner personen som privatperson en gang!
 
 
I det siste har det stormet om Mette sin blogg. Hun har stått frem og fortalt at hun ikke ønsker å ta vaksinen. Den diskusjonen ønsker jeg ikke å ta på min blogg siden jeg selv mener alle bør ta vaksinen.
 
 
Mette har direkte blitt stygt hetset, mobbet, latterliggjort og personangrepet på tråden som handler om henne. Det ble ikke bedre da Mette kunngjorde at hun har skrevet en artikkel til BT om det å avstå fra vaksinen.
 
 
På tråden om seg får hun beskyldninger om å være løgner, kynisk, beregnende og kald. Slike beskyldninger så lavmål å komme med at jeg finner ikke ord! Jeg kjenner jeg blir rasende sint! Det oser hat av disse beskyldningene om Mette!
 
 
På sin snap chatten sin var hun uheldig og gjorde en feil som hun rettet opp i selv da hun oppdaget den. En eller annen idiot på rampelyset hadde da rukket å ta et skjermbilde av det Mette la ut og delt det på rampelystråden som handler om Mette.
 
 
Det førte til at Mettes motstandere fikk blod på tann, og fikk det for seg at Mette hadde brutt taushetsplikten noe hun slett ikke hadde gjort!
 
 
Mette har aldri oppgitt hvor hun jobber! Hun har aldri nevnt navn på noen av dem hun jobber sammen med, og hun har aldri tatt ett bilde i nærmiljøet som kan avsløre hvor hun jobber!
 
 
I dag har tråden om Mette vært direkte stygg og motbydelig å lese! Jeg har aldri i mitt liv opplevd å lese noe så hatsk på nett noen gang!
 
 
Der sitter den hatefulle gjengen og kaster stein i glasshus. De truet med å kontakte Mettes arbeidsgiver! Fy jeg blir rasende sint at jeg kunne ha filleristet hver og en av Mettes motstandere for deres kjempestygge og nedlatende ytringer 😒
 
 
Takk og lov kom MA dem i forkjøpet. Hun har selv pratet med sjefen sin som støtter henne og har gitt tips til forbedringer med artikkelen som hun skal sende til BT. Ikke minst sier sjefen at hun ikke har brutt taushetsplikten 😊
 
 
Det fryder meg grønn at Mette kom sine motstandere på rampelyset i forkjøpet 😊 Igjen sier jeg den godhjertede og snille vinner alltid, og i dette tilfellet vant Mette overlegent 10-0 over sine motstandere som sitter og sprer om seg med møkk, eder, galle og dritt om Mette. Det er så til pass for dem 🤣😂
 
 
Mettes motstandere som sitter og sprer om seg med møkk, dritt, hetser, holder på med direkte nettmobbing av Mette, setter ut sårende rykter og løgner om Mette og latterliggjør Mette må komme seg ned fra sin høye hest og se seg selv i speilet! De kaster rett og slett stein i glasshus. Nå kan de ta bjelken ut av sitt eget øye!
 
 
Mettes motstandere som aldri til å innrømme noen ting, og de eier ikke ett fnugg av selvinnsikt og selverkjennelse til å se hvordan de oppfører seg på nettet!
 
 
Noen av trådene på rampelyset som handler om noen bloggere, influencere, snappere, youtubere, instagrammere eller kjendiser burde blitt slettet, for det faktisk grov mobbing og netthets som skjer! Jeg er dypt rystet, og ikke minst rasende sint på slarvefolka sin oppførsel!
 
 
Som utenforstående leser og som Mette sin bloggvenn kan jeg ikke sitte å se på hvor stygt og nedlatende Mette blir behandlet. Det gjør meg kjempevondt 😢 Jeg kan ikke sitte å se på uten å reagere på all dritten og negativiteten som utenforstående skriver om Mette uten å kjenne henne personlig!
 
 
Det er på tide av vi begynner å stå opp og sier i fra at slike diskusjonsforum hvor andre mennesker blir diskutert på en negativ og nedlatende måte gjennom hets, mobbing, latterliggjøring, ryktespredning og løgner godtar vi ikke!
 
 
Nå er det på tide å stå opp for de som opplever å bli hetset og mobbet på nett. Vi skal ikke godta det! Skal vi få slutt på netthetsing og nettmobbing må vi begynne å si fra! Det holder ikke å sitte for seg sel å si at man tar avstand fra det, men det må handling til!
 
 
Jeg velger å støtte Mette, fordi hun er en jordnær, ærlig, snill, koselig jente som jeg troe med 100% sikkerhet viser nestekjærlighet og omsorg til mennesker rundt seg ❤❤❤
 
 
Hun er til stor inspirasjon for oss 40+ bloggere. Flere kan kjenne seg igjen i Mettes sitt liv som mamma, ektefelle, mormor, hus, hjem, hage og jobb.
 
 
Mette viser livet sitt på godt og vondt, og hun tør å være seg selv. Det står det respekt av. Det hatet hun opplever å motta på tråden som handler om henne på rampelyset på kvinneguiden er det styggeste tråden jeg noen sinne har lest på! Jo mer jeg tenker over det jo mer rasende sint blir jeg!
 
 
Når skal dere som sitter og mobber, hetser, latterliggjør, lyver og daglig kritiserer Mette fatte og begripe at dere selv er årsaken til at dere blir provoserte av å følge Mette på hennes sosiale medier. HVIS DET ER SÅ ILLE AVFØLG HENNE DA VEL!
 
 
Mettes motstandere på rampelyset kan klappe igjen brødskuffen med den idiotiske unnskyldningen om at hun må tåle å få kritikk om innholdet på bloggen og snapchat når hun velger å blogge og snape offentlig! Selv om Mette er en offentlig blogger og snapper så skal hun for pokker ikke tåle mobbing og netthets, for det er direkte mobbing og hets flere av dere motstandere av Mette holder på med!
 
 
Kjære, kjære Mette! Det er lett for andre å si at du ikke må la deg knekke av mobbingen og hetsen du blir utsatt for, men du skal vite at vi er mange bloggere og følgere av deg som ser og skjønner hvor fantastisk jordnær, varm, raus og ærlig blogger du virkelig er ❤❤❤
 
 

 
 
DU SOM LESER AV MIN BLOGG HAR IKKE LOV TIL Å TA KOPI I FORM AV SKJERMBILDER AV TEKST JEG SKRIVER ELLER BILDER JEG DELER! DET VIL MEDFØRE POLITIANMELDELSE!
 
Kilde: https://www.elevkanalen.no/Artikkel/openartikkel/110864

INFLUENCERE/TOPPBLOGGERE SOM GJENSIDIGE ARBEIDSKOLLEGAER SOM GIR HVERANDRE KRITIKK!

De fleste har sett at Kristin Gjelsik var kjempetøff at hun sa fra at nok var nok om Sophie Elise sin promotering og reklamering av kosmetiske behandlinger og plastiske operasjoner. Flere influencere har gitt sin støtte til Krisitn bl.a Anette-Marie som skrev et innlegg som mamma til en 9 år gammel jente.
 
 
I kjølevannet av Kristin sitt utspill og Anette Marie sitt blogginnlegg tok det helt av. Noen mener at det de sa/skrev i sine blogginnlegg var mobbing av Sophie Elise. Anette Marie fikk passet påskrevet siden hun er kjempegod venn med Sophie Elise hvordan hun som venninne kunne skrive et slikt innlegg!
 
 
Sophie Elise på sin side la seg flat og beklaget at innlegget kom feil ut, og hun skriver i innlegget sitt at hun mener også at store influencere/bloggere må være forsiktig med å fortelle leserne om komplekser de har.
 
 
Det er ikke temaet kosmetiske behandlinger eller plastisk kirurgi innlegget mitt skal handle om! Derimot dette kritikk kontra mobbing!
 
 
Både Anette Marie og Kristin Gjelsvik ble stemplet av mange for at de mobbet Sophie Elise, noe de ikke gjorde!
 
 
Igjen er det tydelig at mange ikke klarer å skille mellom hva som er mobbing og hva som er kritikk!
 
 
“Kritikk betyr bedømmelse og vurdering av et arbeid eller en prestasjon av kunstnerisk, vitenskapelig eller annen art. Kritikk er også skrift eller argument som uttrykker slik bedømmelse eller en metodisk, vitenskapelig undersøkelse av en tekstoverlevering med hensyn til dens ekthet, verdi og lignende (bibel-, kilde-, tekstkritikk)”. Kilde: https://snl.no/kritikk
 
 
Kritikken kan være konstruktiv og kritikken kan være hard. Målet for kritikken er for at man skal utvikle seg f.eks. bli bedre på et fagfelt.
 
 
Det de færreste tenker over når de beskylder Kristin og Anette Marie for å mobbe Sophie Elise er at de jobber som influencere. De er kollegaer på samme måte som når vi har våre arbeidskollegaer gjennom jobben. Som arbeidskollegaer flest gir vi hverandre råd, veiledning og oppmuntring. Alt dette mener jeg er en form for kritikk!
 
 
Jeg husker da jeg jobbet som førskolelærer, og jeg var pedagogisk leder på en avdeling måtte jeg kritisere to av mine assistenter. Assistentene ved den barnehagen jeg jobbet for var mer opptatt av å sitte ved et bord, og drikke kaffe sammen. Felles for de begge var at de pratet over hodet på ungene. De involverte seg ikke i ungenes lek.
 
 
Som pedagogisk leder på avdelingen måtte jeg snakke med assistentene hver for seg for å ta opp problemet. Det er aldri noe morsomt, men det måtte til som arbeidskollegaer.
 
 
Utenom jobb fant vi på mye morsomt, og vi var kjempegode venner alle 3 🙂 Vi har fremdeles kjempegod kontakt med hverandre 🙂
 
 
Det vanskeligere for mange å se på bloggere/influencere som kollegaer da mange har vanskeligheter for å se på blogging som en jobb.
 
 
Jeg måtte veilede/gi kritikk til mine to assistenter da de ikke involverte seg i ungene, og da de satt og pratet over hodet på ungene. Når jeg mener snakket over hodet på ungene mener jeg at de snakket om ungene mens de var i nærheten. Som pedagogisk leder måtte jeg gjøre den sure oppgaven ingen pedagogisk leder/arbeidskollega liker å gi dem kritikk for noe i anledning jobben.
 
 
Når kritikken er berettiget er det ikke snakk om mobbing, men dessverre er det slik at noen mener at kritikken som blir gitt er mobbing selv om det ikke er mobbing.
 
 
Mobbing er noe helt annet enn kritikk.
 
 
“Hva er mobbing?
 
Det finnes flere definisjoner av hva mobbing er. Definisjonen som blir brukt av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med Elevundersøkelsen lyder:
 
 
Mobbing er “gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing”. Atferden må finne sted 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere for å defineres som mobbing”. Kilde: http://www.godskole.no/mobbing-og-krenkende-atferd/hva-er-mobbing
 
 
Selv om definisjonen er brukt av Utdanningsdirektoratet og er ment for skolen, er det like fullt en definisjon om hva som er og blir mobbing!
 
 
Kristin Gjelsvik er ikke i nærheten av å mobbe Sophie Elise i videobloggen sin, og Sophie Elise la seg flat og beklaget for innlegget. Ergo klarer Sophie Elise å se at det var velmenende kritikk fra Kristin!
 
 
Det som derimot er mobbing er når Sophie Elise gjentatte ganger får hatkommentarer i sitt kommentarfelt, og jeg er 100% sikker på at det var slett ikke Kristin sin intensjon at hun skulle få det etter hun publiserte videoen.
 
 
De som hauser dette opp er de anonyme brukeren på Kvinneguiden som skriver inne på tråden Rampelyset. Der sitter de trådene som handler om Sophie Elise og tråden om Kristin Gjelsvik og synser og spekulerer.
 
 
Fansen til Sophie Elise på Rampelyset på Kvinneguiden mener Kristin Gjelsvik mobber, noe slett ikke er tilfelle. De trekker frem ting ved fortiden til Kristin Gjelsvik og bruker det mot henne. Det er helt absurd! Det at Kristin har vært med i Paradise Hotel skal ikke telle mot henne nå når hun over 30 år! Det er normalt å forandre seg fra man er i 20-årene til man er i 30 årene! De må finne på noe for å bruke mot Kristin.
 
 
Noen av fansen til Kristin Gjelsvik er også inne på Rampelysforumet på tråden som handler om Sophie Elise og kommer med negative usaklige kommentarer.
 
 
Det er som sagt utenforstående som skal ha det til at Kristin Gjelsvik mobbet Sophie Elise i sin video hvor hun sa fra at nok var nok!
 
 
Jeg nevnte at det er forskjell mellom saklig og konstruktiv kritikk og mobbing!
 
 
Det er forskjell på en influencer/toppblogger kontra oss som er småbloggere. Vi som er småbloggere tjener ikke penger på våre blogger.
 
 
De aller fleste influencere/toppbloggere kjenner hverandre, for de har truffet hverandre gjennom ulike arrangementer og events. Når de gir kritikk til andre bloggere gir de det i tråd som likestilte kollegaer på samme måte som våre arbeidskollegaer.
 
 
Så har du vi som er småbloggere. Felles for oss er at vi ikke kjenner hverandre personlig, og vi har mest sannsynlig ikke truffet hverandre i det virkelige liv. Derfor har vi en annen tilnærming til hverandre enn hva influencerne/toppbloggerne har.
 
 
Vi småbloggere har som regel bloggvenner ellere følgere, og vi leser og kommenterer bloggene til våre bloggvenner. Derimot å skrive et kritisk blogginnlegg om et tema som kan handle om våre bloggvenner gjør ingen.
 
 
Vil trekke frem et eksempel fra meg selv som en småblogger. Det er ingen hemmelighet at jeg er engasjert i problemet voksnes bloggere som promoterer og reklamerer for kosmetiske behandlinger/plastiske operasjoner. Som jeg har definert før mener jeg da alle bloggere fra 30 år og oppover! Jeg har skrevet flere blogginnlegg om temaet, men alle mine blogginnlegg om temaet er skrevet på generelt grunnlag! Det kunne aldri falle meg inn å hentyde til noen bestemte bloggere siden mange voksne bloggere skriver om dette temaet. De bloggerne som evt. måtte finne på å ta innleggene mine personlig gjør det på egen kappe.
 
 
Hvis en blogger skriver et blogginnlegg på generelt grunnlag at han/hun mener at det bør bli forbud mot å ha utekatter pga at kattene tisser i blomsterbedet, kattene kattene markerer på trappen, kattene tisser i sandkassene til ungene eller at kattene bråker og sloss om natten grunnet løpetid. Da tolker ikke jeg innlegget personlig for å gjelde meg selv om jeg har katt.
 
 
Likevel er det noen bloggere som velger å tolke slike generelle innlegg med et kritisk tema som personlig selv om innelggene er skrevet på generelt grunnlag.
 
 
Hva om blogginnleggene om voksne bloggers promotering av kosmetiske behandlinger/plastisk kirurgi blant voksne bloggere og forbud om å ha utekatter hadde vært en generell avisartikkel i en avis? Ville vi da tolket det til å være personlig rettet mot oss selv? Det tror jeg ikke.
 
 
Hvorfor velger man å tolke et kritisk blogginnlegg skrevet på generelt grunnlag til å være personlig rettet men ikke en avisartikkel i avisen med samme tema? Her tror jeg grunnen er at når en blogger skriver et kritisk blogginnlegg har som regel bloggeren et personlig bilde av seg selv, og derfor blir kanskje et blogginnlegg mer personlig enn en avisartikkel skrevet av en journalist man ikke vet hvordan ser ut. Det er lettere å bli såret når vi vet hvordan en person ser ut.
 
 
Som sagt tror jeg de færreste av oss helt skjønner hvordan det går an å leve av å være blogger/influencer, og mange forstår ikke hvordan Kristin Gjelsvik som en bloggerkollega av Sophie Elise kunne legge ut en slik video hvor hun tok for seg Sophie Elise. Kristin Gjelsvik og Sophie Elise er arbeidskollegaer som influencere/toppbloggere.
 
 
Det var som en gjensidig bloggkollega av Sophie Elise at Kristin la ut denne viktige videoen, og Sophie Elise la seg flat. Man får håpe er at hun lærer av kritikken som hun mottok av Kristin.
 
 

Bildet lånt fra denne siden: https://www.seher.no/kjendis/hardt-ut-mot-sophie-elise—norges-darligste-og-farligste-forbilde/70875737

SITTER DU DER OPPE PÅ DIN HØYE HEST OG FORDØMMER ANDRE MENNESKERS FEILTRINN? HVA OM DET HADDE VÆRT ET KJÆRT FAMILIEMEDLEM ELLER KJEMPEGOD VENN?

Det er så lett å sitte der oppe på sin høye hest når man vil kritisere å dømme andres menneskers feiltrinn. Det finnes ikke et eneste menneske som er feilfri, og som aldri i livet har gjort noe dumt, eller noe man vil angre på senere. Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg angrer på ting jeg har gjort. Hvis du sitter der og nekter for at du har gjort noen dumme ting i livet ditt, er du ikke ærlig, og da lyver du!

Nordmenn flest har fått med oss Petter Northug sin fyllekjøring som endte med at han krasjet bilen! I likhet med nordmenn flest mener jeg at å kjøre i alkoholpåvirket tilstand er galskap, og de som blir tatt for promillekjøring fortjener den straffen de får! Heldigvis og takk og lov gikk dette bra, og takk gode Gud for at ingen ble drept da bilen til Northug krasjet!

Jeg har to spørsmål i denne sammenhengen: 1) “Hvordan ville du reagert dersom noen av dine nærmeste (familie eller venner) hadde fyllekjørt, og krasjet?” 2) “Ville du tilgitt vedkommende?”

Hvis noen i min familie eller nærmeste familie hadde fyllekjørt og krasjet, ville jeg være der for den personen. Vedkommende vet kjempegodt at det han/hun gjorde var dumt, livsfarlig og straffbart. Det i seg selv er straff nok! I stedet for en kald skulder er trenger personen folk rundt seg som bryr seg! Ja jeg ville tilgitt vedkommende!

Grunnen til at jeg spør om dette, er fordi jeg har lest flere diskusjoner angående det som skjedde med Petter Northug på ulike nettaviser. Mange er virkelig hatske mot Petter. Dessverre 🙁 De mener at Petter aldri bør få komme tilbake til skisporet, og noen mener at Petter burde blitt utestengt for godt fra skisporten. En del av det som kommenteres om Petter mener jeg er mobbing av ham, og det støtter jeg over hodet ikke! Petter er et menneske, og han har lov til å feile som alle andre han også! Saken er den at han er en kjent idrettsutøver som også skal være et forbilde for yngre idrettsutøvere. Dette vet Petter kjempegodt selv, og han har innrømmet at han ikke var et godt forbilde for yngre idrettsutøvere.

Det burde klinge en bjelle når noen av sponsorene fremdeles ønsker å være Petters sponsorer, og at skilandslaget ønsker å bistå Petter med hjelp! Her er beviset for at Petter får støtten han trenger fra miljøet rundt seg. Han får en ny sjanse! Idrettsmiljøet kapper ikke fingrene av Petter! De er villige til å gi ham en ny sjanse. Alle sammen som trår feil har rett til en ny sjanse! Det gjelder både i samfunnet og innen rettssystemet! Petter sin familie stiller 100% opp for ham, og de er der for ham!

Vel, Petter Northug er kjendis, og når noe slikt skjer med en kjendis vil media automatisk dekke en slik nyhet. Hadde dette skjedd med en ikke-kjendis ville det bare stått en liten nyhetsartikkel i avisen, og saken hadde bare gått sin gang uten noe mer spekulering. Siden Petter er en kjent idrettsutøver vil saken blåses opp som førstesideoppslag i media, og folk kan uttale seg hatefullt om Petter i kommentarfelt på ulke nettaviser! Jeg mener det er en uting hva folk kan få seg til å skrive i kommentarfelt på ulike nettaviser! Hadde vedkommende fått seg til å si slik om noen han/hun kjente hvis det samme hadde skjedd dem? Det tror jeg ærlig talt ikke!

Til alle dere som mobber og hetser Petter Northug  etter han fyllekjørte, begynt å bruk hodet ved å tenke dere om før dere! Gå i dere selv! Dere langt fra perfekte selv! Hadde dere vært kjendis, ville media garantert funnet noe grums på dere også!

Den mobbingen og hetsingen av Petter Northug som har skjedd det siste døgnet er helt avskyelig i mine øyne! Det er forståelig at folk ikke liker en idrettsutøver eller en kjendis, og vi også lov til, men det går en grense mellom det til å mobbe og hetse offentlig slik det nå skjer med Petter! Det Petter trenger nå er fred, ro, omtanke, omsorg og bearbeidelse av det som skjedde! Petter har det kjempevondt i dag, og det er straff nok for ham, og straff nok uansett om man er en kjendis eller ikke. 

Det er kjempeflaut å lese all hetsen og mobbingen mot Petter Northug som har foregått det siste døgnet!

På TV2 sporten i kveld så jeg et rørende intervjue med Petther Northug, og det intervjuet viser at Petter er et menneske med tanker og følelser som deg og meg. Selv måtte jeg felle noen tårer da jeg så intervjuet med ham, for han stod frem som ærlig. I tillegg kunne man se på hele gutten at han angret som en hund på det han hadde gjort. Han sa han hadde skuffet de rundt seg, og ikke minst seg selv. Etter jeg hørte det intervjuet er jeg 100% sikker på at Petter kommer til å reise seg igjen!

På sportsnyhetene på TV2 i kveld ble en tidligere hopper som selv ble dømt for fyllekjøring intervjuet. Han fortalte om den varmen og omsorgen han fikk fra folk rundt seg, og han ba innstendig om at Petter også ble møtt på samme måte i stedet for hets.

Skiforbundet ber også folk på sosiale media slutte med mobbingen og hetsen av Petter Northug!

Disse oppfordringene stiller jeg meg helt og holdent bak.

Jeg har lyst til å sitere noe som Åge Sten Nilsen skrev i dag: “Kast den første stenen den som er perfekt!” 

 

 

 

 

 

 

EN SANN HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN!

Jeg har fulgt med bloggen til denne jenta en stund: http://mfncn.blogg.no/
 
 
I bloggen sin forteller bloggeren om hvordan hun har opplevd stygg mobbing og rassime gjennom oppveksten! Det er en hjerteskjærende historie hun forteller på bloggen sin, og hennes målsetning med bloggen er å hjelpe andre bloggere som har opplevd mobbing eller rasisme! Mobbing er et tema som en ikke skal legge lokk på! Det er alt for lett for utenforstående mennesker å si: “Ikke bry deg om det!” når de hører en person som forteller om hva han/hun har opplevd av mobbing!
 
 
Mange bloggere står åpent og ærlig fram og forteller om sine opplevelser av hva de har opplevd av mobbing, og mfncn er en av dem! Flere ganger har jeg lest kommentarer av denne typen: “Ikke bry deg om det!” Den kommentaren mener jeg er en kommentar som viser feighet fra leseren! Vet noen hva slags innvendig sår et mobbeoffer er påført av sine mobbere? Det tviler jeg meget sterkt på! En person som er blitt mobbet mesteparten av livet sitt kan ikke bare skru av å glemme den stygge ugjerningn som ondskapsfulle mennesker har påført ham/henne!
 
 
Bloggeren mfncn forteller at mobberne som har mobbet henne nekter for det de har gjort, og de har lagt skylden over på henne! Dette er ikke første gangen gang det skjer! Jeg velger å sammenlikne en mobber med en voldteksmann eller en overgriper. Mange incestoffere og voldtektsoffere forteller at overgriperen har lagt skylden over på dem, og det samme gjelder en mobber! Før jeg begynte på mitt musikk masterstudie jobbet jeg i flere år som faglærer i ungdomsskolen. Som lærer kan man ikke unngå at det dukker opp enkelte episoder hvor det foregår mobbing. Dessverre 🙁 På ungdomsskolen hvor jeg jobbet hadde vi strenge regler for mobbing! Alle mobbere ble utvist fra skolen, og politianmeldt!
 
 
Jeg husker spesielt et tilfelle hvor ei jente ble mobbet og utfryst av 4 andre jenter i klassen sin! I begynnelsen foregikk mobbingen i det skjulte, og denne skjulte mobbingen var kjempevanseklig å oppdage for oss. Jenta sa ingenting om dette. En dag ønsket foreldrene til jenta et foreldremøte med alle oss faglærerne i klassen, og de fortalte oss at jenta hadde fortalt om at hun hadde blitt stygt mobbet på sms og chat fra jentemobberne. De fortalte om daglige trusler og sjikanering, og ville sette en stopper for dette. Vi lærerne tok dette opp med jentemobberne, og jentene fikk en klar og tydelig advarsel om at neste gang ble det utvisning og politianmeldelse!
 
 
Jentemobberne nektet all skyld tross klare beviser i sms’ene på mobiltelefonen og kopi fra chatrommet til mobbeofferet. Disse bevisene var klare for hvem som mobbet hvem! Jentemobberne la all skyld over på jenta som ble mobbet! De påstod at det var de som ble mobbet, noe som ikke stemte i det hele tatt! På skolen var jentemobberne de mest engasjerte, og de kjempet at mobbing ikke skulle forekomme! I sine stiler skrev de side opp og side ned om mobbeproblematikken blant barn- og ungdom!
 
 
De aller fleste i klassen tok parti for jenta som ble mobbet, og de støttet og vernet om henne. Det var kjemperørende å se hvilken omsorg de hadde for henne!:) Jentemobberne hengte ut de som støttet jenta som mobbere!
 
 
Mobbingen av jenta tok en helt annen vending. En dag kom hun ene jentemobberen med en bukse som var revet opp i filler. Hun fortalte gråtende at det var jenta som var mobbet som hadde ødelagt den. Dette hadde vi faglærerne veldig vanskelig for å tro. Vi snakket med jenta som ble mobbet, og selvsagt nektet hun for at hun hadde noe med det å gjøre!
 
 
Noen dager senere kom samme jentemobberen inn i klasserommet med stygge bittskader på armen. Hun gråt så sårt, og kunne fortelle at jenta som ble mobbet hadde bitt henne uten grunn! Igjen måtte vi ta en prat for å høre om hva som hadde skjedd. Jenta som ble mobbet hadde var og ble uten skyld! Det viste seg at jentemobberen med bittskader hadde bitt seg selv i armen, for så å legge skyld over på mobbeofferet! Jentemobberne ble kaldt inn til rektor, og de to verste mobberne ble utvist for godt fra skolen. Skolen og foreldrene anmeldte alle 4, og to av dem kom under barnevernets omsorg!
 
 
Vi faglærerne måtte fortelle hvordan vi opplevde mobbingen av jenta i rettssaken. Under rettssaken fikk vi høre at jentemobberne fortalte en helt annen versjon av hva som virkelig skjedde! Heldigvis var det mange klare og tydelige bevis for mobbingen som hadde funnet sted, og mobberne kom ingen vei med sine løgner! Mobberne ba heller ikke mobbeofferet om unnskyldning!
 
 
Igjen og igjen kan vi se det samme mønsteret når det gjelder mobbing og mobbeoffere. Mobberne er kjempeflinke til å legge all skyld over på mobbeofferet, og mobberne er de som selv roper høyest om mobbing! Dette kaller jeg for dobbeltmoralisme! Det er som å skyte seg selv i foten! Noen som har hørt om eventyret gutten som ropte: “Ulv, ulv, ulv!”?
 
 
Hvor mange av mobbeofferne er det som har mottatt en personlig unnskyldning fra mobberne? Det tror jeg er ytterst få!
 
 
Mobberne er vel for feige til å innrømme at de har skyld i den ugjerningen de har påført et menneske!
 
 
Eier ikke mobbere en reell virkelighetsoppfatning? Nei, de eier ikke et eneste fnugg av det som kan kalles virkelighetsoppfatning!
 
 
Hvis dere snakker med et mobbeoffer som vet hva det vil si å bli mobbet kan han/hun bekrefte det samme som det jeg opplevde på den skolen jeg jobbet på med de jentemobberne som mobbet sin medelev på en utspekulert og stygg måte!
 
 
Jeg håper denne historien som faktisk er og blir sann, og som jeg opplevde da jeg jobbet som lærer i ungdomsskolen kan belyse litt av hvordan et mobbeoffer kan oppleve mobbing, og at mobberne snor seg unna som sleipe åler!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...